BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 5 februari 2009

Getouwtrek rond De Doolen in Doel gaat verder

Ondanks beslissing van ministerie wil burgemeester uitzetting jong koppel doorzetten

Enkele maanden geleden ontstond heel wat commotie toen bleek dat de gemeente Beveren probeerde om de concierge van De Doolen (het voormalige schoolgebouw in Doel) te laten uitzetten. Dat pand – eigendom van de gemeente - is al sinds 2000 in gebruik van de vzw Vrijbuiter. Die knapte niet alleen de gebouwen op maar fungeerde voorbije jaren ook als gastheer voor tal van culturele verenigingen en scholen uit het ganse land. Samen met andere verenigingen uit Groot-Beveren werden er bovendien tal van culturele activiteiten georganiseerd. Sommige met een uitstraling tot ver buiten de regio.

Sinds de vzw er met toestemming van de gemeente zijn intrek nam was het pand steeds bewoond door een concierge. Maar met de intrek – vorig jaar - van Doelenaar Kevin De Mey en zijn vriendin Cindy bleek er plots een probleem. De gemeente weigerde Kevin in te schrijven en bedong via de rechtbank van Dendermonde 'op eenzijdig verzoekschrift' zelfs een uitzetting(!). Die "dringende" uitzetting bekwam het college in oktober van vorig jaar. Begin december 2008 wilde de advocaat van de gemeente Beveren die beschikking ook laten uitvoeren door een gerechtsdeurwaarder. Maar daar kwam uiteindelijk niets van terecht. De gemeente had namelijk aan haar advocaat laten uitschijnen dat het hier om een zaak van 'krakers' ging en had met geen woord gerept over het bestaande contract tussen de vzw en de gemeente. Zowel advocaat mr. Scheers als de gerechtsdeurwaarder vielen uit de lucht toen de advocaten van de vzw Vrijbuiter dreigden met een dagvaarding van het college van burgemeester en schepenen. De "dringende" uitzetting werd afgeblazen en de advocaat van de gemeente vroeg bedenktijd aan de advocaten van Vrijbuiter.

Ondertussen liep er bij het ministerie van Binnenlandse Zaken een beroepsprocedure tegen de weigering tot inschrijving door de gemeente Beveren. Vorige week bevestigde het ministerie dat Kevin en Cindy dienen ingeschreven te worden in de gemeente Beveren op het adres van De Doolen. Direct daarna gaf het college van burgemeester en schepenen opdracht aan de gerechtsdeurwaarder het jonge koppel toch uit te zetten. En dat ondanks de gevraagde 'bedenktijd'. Een uitzetting bovendien uit een huis waar de gemeente nog altijd een contract voor heeft lopen... Dat men zich daarbij schuldig maakt aan contractbreuk met de wettige gebruikers van het pand in Doel is blijkbaar bijzaak. Maandag a.s. moet gerechtsdeurwaarder De Belder de uitzetting uitvoeren.

De advocaten van de vzw kregen intussen de opdracht om burgemeester Van de Vijver te dagvaarden. De dagvaarding werd betekend en de zaak komt normaal gezien volgende woensdag voor.

Vraag waar iedereen in de regio mee blijft zitten is wel of burgemeester Van de Vijver écht niets belangrijkers te doen heeft? Dat het gemeentebestuur bij de rechtbank een beschikking vastkreeg op ronduit valse gronden roept heel wat vragen op. Maar dat het gemeentebestuur zoveel tijd, geld en energie investeert in het uitzetten van twee jonge mensen; in het bestrijden van een initiatief waar in de regio alleen maar positieve dingen over te vertellen zijn, dat is méér dan onbegrijpelijk.