BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 4 februari 2009

Toenemende politieke twijfel over Saeftingedok

Afbraak Doel moet onmiddellijk stoppen

Volgens de eerste schepene van Beveren, Luc Maes (VLD) zal de aanleg van het Saeftingedok heel wat nadelen met zich meebrengen. Ook en vooral mocht het project een succes worden... De extra trafiek die dit zou meebrengen kan de regio onmogelijk aan. Zelfs niet met een Oosterweelverbinding. Volgens Maes moeten we zelfs uitkijken dat de regio in de toekomst niet "het Charleroi van Vlaanderen" wordt. Maes is niet de eerste VLDer die brandhout maakt van het Saeftingedok. Dat deed voor hem ook al Filip Anthuenis. Nieuw is echter dat Maes zich met een open brief richt tot de top van zijn partij en de VLD-ministers in de Vlaamse Regering.

Terzeldertijd stelt de schepene voor om in Doel "een New Energy Valley" tot stand te brengen. Het is het dertiende idee in een dozijn over wat er nu eigenlijk in Doel moet gebeuren. En daarmee de treurige illustratie van het complete gebrek aan een duidelijke visie voor de Antwerpse Linkeroever. Zou het niet juist getuigen van visie om éérst grondig na te denken over wàt men in Doel wel of niet wil gaan doen en daar naar te handelen. In plaats van in het wilde weg een historisch dorp af te breken om daarna te denken over wat men met de vrijgekomen ruimte kan gaan aanvangen?!

Vandaag werd – naar gewoonte: totaal onaangekondigd – om 6u 's morgens begonnen met de afbraak van een twee verdiepingen tellend appartementsblok in Doel. Het werd eenvoudigweg kapotgestampt op enkele uren tijd. Gevolg: oorverdovend lawaai en stofwolken over het ganse dorp. Is dit dan écht de normale gang van zaken in het Vlaanderen van 2009? Realiseert men zich dan niet dat er nog altijd enkele honderden mensen (legaal!) wonen in Doel? Dat daar kinderen en ouden van dagen bij zijn? Is minister-president Peeters dan echt de mening toegedaan dat de Doelenaars die nog in Doel wonen dit zelf hebben gezocht? Dat men totaal geen rekening moet houden met deze mensen gewoon omdat ze het liefst in hun dorp (dat nog altijd woongebied is!) blijven wonen.

Afgezien daarvan zou de spectaculaire terugval in de groei van de Antwerpse Haven de Vlaamse overheid juist moeten aanzetten tot voorzichtigheid. Er is géén maatschappelijk draagvlak voor de vernietiging van het dorp Doel. Er zijn evenmin economische of financiële argumenten. Om die redenen moet de afbraak van Doel onmiddellijk stoppen. En moet er grondig nagedacht worden over àlle mogelijkheden. Een aanzet daartoe werd vorige week nog gegeven door de Erfgoedgemeenschap Doel met haar publicatie over 'een dorp in de haven'. Het zou wel bijzonder respectloos zijn tegenover de academische wereld mocht in de huidige context dit document zomaar van tafel geveegd worden.