BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 27 januari 2009

Actievoerders leggen afbraakwerken in Doel opnieuw stil

Doelenaars vragen behandeld te worden als mensen


Actievoerders hebben deze morgen actie gevoerd tegen de hervatting van de afbraakwerken in Doel. Rond 11 uur verschaften ze zich toegang tot de werf, klommen op de kranen en ontrolden verschillende spandoeken. Daarop werden de werken stil gelegd. De politie kwam ter plaatse maar greep niet in.

Vorige week waren de afbraakwerken aan twee historische hoeves in Kieldrecht opgeschort nadat er een volle week actie was gevoerd tegen de sloop. De hoeves mogen voorlopig blijven staan. Maar waarschijnlijk zijn mede hierdoor de afbraakwerken in Doel hervat.

De actie vandaag kreeg mede ondersteuning van de kunstenaarsgemeenschap in Doel en Kunstdoel. Die nemen het niet dat de voormalige tramstatie – het latere restaurant Saeftinge – zonder meer tegen de vlakte wordt gegooid terwijl er uit kunstenaarskringen al verschillende aanvragen werden gedaan om het gebouw ter beschikking te stellen voor kunstevenementen en plaatselijk talent. Eva Van Thulden van Kunstdoel kondigde aan dat zij een actie start om het maatschappelijk middenveld te mobiliseren tegen de zinloze afbraak in Doel.

Ook de bewoners in Doel zijn allerminst te spreken over de hervatting van de afbraak. Die gebeurde opnieuw onaangekondigd(!) en willekeurig vanaf 6u deze morgen. En dat in dorp dat officieel nog altijd woongebied(!) is en waar nog enkele honderden mensen wonen.

Voor Doel 2020 is met deze nieuwe afbraakwoede de maat vol. Minister-president Peeters heeft geen enkel concreet plan over wat er op termijn met Doel moet gebeuren. Maar toch laat hij er de bulldozers huizen en gebouwen afbreken die nog perfect te renoveren zijn. Anderzijds blijven een aantal krotten in Doel onaangeroerd... een toch wel erg merkwaardig toeval.

Minister-president Peeters mag daar dan smalend over doen maar Doel telt nog altijd enkele honderden inwoners. 'Oude' (autochtone) én 'nieuwe' Doelenaars. Mensen die een huis huren van de Vlaamse overheid maar ook mensen die als eigenaar(!) nog àltijd in hun eigen woning wonen. In tegenstelling met de minister-president maken zij het onderscheid tussen oud en nieuw niet. Al wat zij vragen is een minimum aan respect en een behandeling als mensen. Misschien kan Kris Pëeters daar in het kader van zijn 'Vlaanderen in Actie' toch eens over nadenken.