BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 8 mei 2009

Bevers College van Burgemeester en Schepenen wil géén kunstdorp in Doel

Het schepencollege van Beveren wil géén rekening houden met de kunstwerken in het bedreigde polderdorp Doel. Dat heeft burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) laten weten op vragen van gemeenteraadslid Ludo De Block (Kartel Pro) en Bruno Stevenheydens (VB) die wilden weten hoe de gemeente stond tegenover de waardevolle werken die bekende kunstenaars als Fred Bervoets hebben gemaakt in woningen in Doel. Ook de opstelling van de Minister van Cultuur Bert Anciaux die het project van een kunstenaarsdorp wél genegen is, verandert volgens Van de Vijver niets aan de zaak.

Het staat de burgemeester van Beveren natuurlijk vrij om zijn neus op te halen voor de kunst van Jan Decleir, Fred Bervoets, Luc Tuymans en andere... Maar misschien kan de burgemeester duidelijk maken wat zijn visie is op de toekomst van Doel en de polders van Kieldrecht, Doel en Prosperpolder. Dat lijkt ons voor iemand die een zetel op het oog heeft in het Vlaams Parlement toch wel zinvol.

Doel 2020 betreurt de houding van het college. De bewonersvereniging begrijpt ook de handelswijze niet van het gemeentebestuur van Beveren. Want dat laat namelijk een deel van zijn gemeente – nodeloos - vernietigen zonder een tegenstem te laten horen. Dat Beveren nochtans een verschil kan maken werd dit jaar al herhaalde malen duidelijk.

Toen in Kieldrecht de oudste hoeves uit de regio tegen de vlakte dreigden te gaan, wisten actievoerders niet alleen de sloop te voorkomen. Er volgde ook een grondig erfgoedonderzoek en een gesprek met de betrokken administraties. Dat de sloop nog doorgaat is allerminst zeker. Het gemeentebestuur van Beveren werd herhaaldelijk verzocht om te bemiddelen. Maar de enige manier waarop het gemeentebestuur toen tussenkwam was om... actievoerders te laten arresteren.

Ook voor het behoud van Prosperpolder weigerde het college – ondanks herhaaldelijk aandringen door bewoners, landbouwers en actiegroepen - zich te engageren. De schrapping van het ermee samenhangende project in de Hedwigepolder maakt nochtans duidelijk dat met wat Beverse vastberadenheid Prosperpolder ongeschonden had kunnen blijven.

Last but not least was er het arrest van het Hof van Beroep in Gent. Daaruit blijkt dat de sloop in Doel compleet onwettig was. Dat de burgemeester van Beveren dit nieuwe feit compleet negeert, is méér dan jammer. Het tast niet alleen zijn geloofwaardigheid aan als burgemeester. Maar het maakt ook duidelijk dat inwoners van Beveren en het Waasland niet kunnen rekenen op Van de Vijver als het er op aankomt hun belangen te verdedigen.