BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 20 januari 2009

Sloop historische hoeves in Kieldrecht wordt stopgezet

Deze morgen vond in Brussel een spoedoverleg plaats over de geplande sloop van de historische hoeves in Kieldrecht. Dat overleg kwam er uiteindelijk op vraag van het kabinet Peeters na een week van acties. Aan de vergadering werd deelgenomen door de Vlaamse Landmaatschappij en de dienst Maritieme Toegang, de Erfgoedgemeenschap Doel en prof Soens van de universiteit Antwerpen.

Afgesproken werd dat de sloop wordt gestaakt. De volgende drie maand zal er onderzoek worden gedaan naar de historische relevantie van de hoeves in Oud Arenberg 71 en 73. Wat er daarna zal gebeuren is nog onduidelijk.

Voor Doel 2020 hebben de vele reacties van deze week aangetoond dat men in Vlaanderen zijn buik vol heeft van de blinde afbraakwoede die Doel en de omliggende polders nu al enkele jaren teistert. Dat wordt niet alleen bevestigd door de bijzonder scherpe reacties uit de academische wereld en de erfgoedwereld, maar evengoed door het feit dat een internetpetitie voor het behoud van de hoeves op enkele dagen tijd méér dan 1000 handtekeningen verzamelde. Met de zinloze afbraak van eeuwenoude hoeves die perfect passen in het omliggende landschap, is ook voor de man in de straat duidelijk een grens overschreden.

Doel 2020 reageert voorzichtig optimistisch. Het feit dat minister-president Peeters uiteindelijk heeft ingestemd met dialoog in plaats van bulldozergeweld wordt door de bewonersvereniging gezien als een positief signaal. Naar wij hopen is dat een beginpunt, geen eindpunt.