BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 18 januari 2009

Ruime belangstelling voor historische hoeves in Kieldrecht tijdens voorbije weekeinde

Dinsdag a.s. nu toch gesprek over voorgenomen sloop

Dinsdag a.s. vindt in Brussel een overleg plaats tussen afgevaardigden van de Vlaamse Landmaatschappij en Maritieme Toegang enerzijds en vertegenwoordigers van de Erfgoedgemeenschap Doel en leden uit de academische wereld anderzijds. Dat overleg komt er uiteindelijk op vraag van het kabinet Peeters. Maar het is onduidelijk in hoeverre het kabinet wil ingaan op de argumenten uit de erfgoedwereld. Doel 2020 hoopt vooralsnog dat een vergelijk mogelijk is. Want ondanks de aangerichte schade van deze week zijn beide historische hoeves nog te redden. Het dak van de schuur van Hof ter Walle is weliswaar ontmanteld (de eternietplaten werden naar beneden gehaald) maar verder is de 17de eeuwse schuur nog intact.

Doel 2020 kreeg het voorbije weekeinde ook steun uit onverwachte hoek. Professionele rietdekkers uit de Noorderkempen hebben voorgesteld om - nu de eternietbedekking is verwijderd - de polderschuur opnieuw haar originele dakbedekking in riet te bezorgen. Daarmee zou de 17de eeuwse schuur haar oude glorie volledig kunnen herwinnen.

Afgelopen weekeinde kregen de bedreigde hoeves ruime belangstelling van sympathisanten en nieuwsgierigen overal uit Vlaanderen. Actievoerders hingen in de nok van de schuur ook een spandoek met daarop: "stop zinloze afbraak". Iedereen gaat er van uit dat de afbraakwerken de volgende dagen stilliggen. En dat alvast tot na de gesprekken van komende dinsdag.

Ondertussen blijft de voorgenomen sloop reacties uitlokken. En de internetpetitie die opgestart werd vanuit de erfgoedwereld haalde op enkele dagen tijd al méér dan 900 handtekeningen bij elkaar.