BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 16 januari 2009

Peeters wil toch gesprek met erfgoedsector over afbraak hoeves

Vanavond is de 'Erfgoedgemeenschap Doel' door kabinetschef Raf Suys in kennis gesteld van het feit dat minister Kris Peeters opdracht heeft gegeven aan de departementen Maritieme Toegang en de Vlaamse Landmaatschappij om een vergadering te organiseren met de erfgoedactoren die opkomen voor het behoud van de historische hoeves in Kieldrecht. Momenteel zijn ons geen verdere gegevens bekend.

Voor Doel 2020 is het duidelijk dat zo een gesprek enkel zin heeft als het brutale geweld waarmee dit historisch erfgoed nu wordt aangepakt onmiddellijk stopt. De schuur van Hof ter Walle kan nog gered worden maar dan moet de afbraak ook ophouden. Als Peeters het meent met zijn gesprek legt hij de werken dus stil. Alleen dan is een zinvol gesprek mogelijk.