BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 15 januari 2009

Opnieuw afbraak onder politiebescherming

Kris Peeters weigert gesprek met erfgoedwereld en academische wereld

Nadat gisteren de afbraakwerken aan de historische hoeves in Kieldrecht waren opgeschort was er enige hoop op een goed afloop. Die hoop werd nog versterkt toen de kabinetten van Peeters en Crevits lieten verstaan dat ze openstonden voor dialoog. Tevens verzekerde de burgemeester van Beveren aan ondergetekende dat hij zijn politie niet (meer) zou lenen om de sloper te ondersteunen. Hij garandeerde bovendien dat er op de site niets zou gebeuren vooraleer mij te contacteren...

Die beloften bleken niets meer dan praatjes. Deze morgen werden de bezetters door agenten van de burgemeester uit het gebinte van de schuur geplukt en vervolgens afgevoerd naar het cellencomplex van het politiekantoor in Beveren. Kort nadien werd een bijgebouw platgereden en is men begonnen met de ontmanteling van het dak van de schuur. Die werken gingen gans de dag door onder politiebescherming.

Ondertussen tekenden op 24 uur tijd 500 mensen de petitie voor het behoud van de hoeves. Ook in de erfgoedwereld en in de academische wereld klinken steeds luidere stemmen. Vandaag werd ook in het Vlaams Parlement - over de partijgrenzen heen - gepleit voor het behoud van de historische hoeves in Kieldrecht.

Voor Doel 2020 is het stuitend te moeten vaststellen hoe de minister-president elk gesprek blijft weigeren. Ook in een zo duidelijk dossier als dit. Ook met mensen die in dit dossier met kennis van zaken spreken. Wat Kris Peeters daarmee hoopt te winnen is een compleet raadsel. Maar daarmee weet Vlaanderen wel hoe de minister-president denkt over erfgoed en... over mensen die begaan zijn met hun omgeving.