BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 15 december 2009

Hoorzitting in Vlaams Parlement rond toekomst van het bedreigde dorp is een feit

Actiecomités verzamelen méér dan 15.000 handtekeningen voor Doel

De actiegroepen KunstDoel en Doel 2020 hebben op amper drie maanden tijd meer dan 15.000 handtekeningen verzameld om Doel opnieuw op de politieke agenda te plaatsen. Daarmee willen zij voor Doel spreekrecht afdwingen in het Vlaams Parlement. Het verzoekschrift wordt ingediend door Doelbewoonster Frie Lauwers die als eerste indienster nu ook zeker is van gehoord te worden. Een verzoekschrift dat ondersteund wordt door 15.000 handtekeningen leidt automatisch tot een hoorzitting. Dat is decretaal bepaald.

Het verzoekschrift heeft als thema 'Doel als woon- en kunstdorp naast de Haven'. De actualiteit van dit voorstel werd deze week nog eens extra in de verf gezet doordat SP.A-voorzitter Caroline Gennez in een brief te kennen gaf eveneens gewonnen te zijn voor het idee. Zij sprak terzake van een 'win-win operatie'. Ook de huidige economische realiteit geeft het voorstel alle kansen. Tot op de dag van vandaag bestaat er namelijk géén enkel concreet plan over wat er met Doel moet gebeuren. En het huidig economisch klimaat maakt de aanleg van een nieuw containergetijdendok hoe langer, hoe onrealistischer. Bovendien is het dorp officieel nog altijd woongebied. Daarom vragen de ondertekenaars aan het Vlaams Parlement om bij de vastlegging van een nieuw bestemmingsplan voor Doel en omgeving het dorp te behouden als woon- en kunstdorp naast de haven.

De komende dagen zullen de pakken met handtekeningen overgemaakt worden aan de voorzitter van het Vlaams Parlement. Die moet dan in de loop van de komende maanden een hoorzitting vastleggen.