BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 3 juni 2009

Doel 2020 vreest sabotage Scheldewijdingsfeesten in Doel door inhouding subsidie

Doel 2020 vreest dat het gemeentebestuur van Beveren de jaarlijkse Scheldewijdingsfeesten in Doel probeert te fnuiken door het inhouden van de toegezegde subsidie. Dat blijkt uit de manier waarop de Werkgroep Scheldewijding en haar voorzitter oud-veldwachter Maurice Vergauwen nu al maanden aan het lijntje wordt gehouden door de Beverse burgemeester Marc Van de Vijver.

Op 3 februari van dit jaar kreeg de Werkgroep Scheldewijding in Doel van de dienst financiën van de gemeente Beveren de vraag om het voorziene volmachtformulier voor uitbetaling van de jaarlijkse subsidies te ondertekenen. Ondertekening van dit formulier impliceert dat het dossier volledig is, nagekeken en goedgekeurd, en dat het voorziene subsidiebedrag voor de organisatie van de jaarlijkse feesten kan uitbetaald worden. Zowel het dossiernummer als het toegekende bedrag staan trouwens op dit formulier vermeld. Voor de Scheldewijding en de Doelse Feesten gaat dat om een jaarlijks bedrag van 9.800 Euro.

Op 10 februari werd het document ondertekend teruggestuurd door voorzitter Maurice Vergauwen en secretaris Marina Apers. Maar de subsidie kwam niet.

De voorzitter van de Werkgroep Scheldewijding oud-veldwachter Maurice Vergauwen deed voorbije maanden herhaaldelijk navraag maar werd daarbij van het kastje naar de muur gestuurd.

Uiteindelijk kreeg de Werkgroep op de Dienst Financiën van de gemeente te horen dat op 6 april opdracht tot uitvoering van de overschrijving zou gegeven zijn. Maar... dat de feitelijke uitvoering op het hoogste niveau – lees: burgemeester Marc Van de Vijver – was tegengehouden. En dat zonder enige commentaar of uitleg aan de organisatoren die ondertussen reeds volop engagementen hebben genomen voor de organisatie van dit jaarlijks gebeuren. Een gebeuren waar trouwens jaarlijks méér dan 10.000 mensen op afkomen.

Als we de mensen op de dienst financiën van de gemeente Beveren mogen geloven is zo iets nog nooit eerder gebeurd.

Navraag deze week bij gemeentesecretaris Jan Noppe door de Werkgroep Scheldewijding leert ons dat het college het dossier "nog moet bekijken". Een antwoord waar eerder ook al de dienst Feestelijkheden van de gemeente, de gemeenteontvanger en de dienst financiën van de gemeente het mee moesten stellen. Een antwoord dat blijkbaar niet alleen door ons als bijzonder vreemd wordt beschouwd, gezien de hiervoor beschreven procedure.

Nog vreemder is het feit dat ons vanuit het schepencollege van Beveren werd gemeld dat wordt overwogen om met een deel van de subsidie van de Werkgroep Scheldewijding tegemoet te komen aan een vraag van Oud-Doelenaars om een reünie te organiseren... Wie of wat deze oud-Doelenaars zijn is een raadsel.

Wel duidelijk is dat burgemeester Marc Van de Vijver ondanks het arrest van het Hof van Beroep in Gent – jammer genoeg – blijft doorgaan met de mensen uit zijn deelgemeente Doel voor het hoofd te stoten.

Doel 2020 vraagt aan burgemeester Marc Van de Vijver om te stoppen met dit soort van cynische machtsspelletjes. Hij zal er de Scheldewijding en de Doelse Feesten niet mee tegenhouden. Meer nog: hij bewijst er géén van zijn bewoners in Groot-Beveren een dienst mee. Die bewijzen namelijk elke zomer opnieuw dat ze Doel wél in hun hart dragen. Misschien zou het goed zijn mocht de burgemeester zich daar zelf eens van komen vergewissen. Hij is bij deze uitgenodigd.