BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Nieuws uit Doel - Nieuwsbrief van 30 december 2021

KOESTERDOEL wil erfgoed in Doel zichtbaar maken

Met de steun van de Provincie Oost-Vlaanderen werden voorbije maand in het dorp op 11 locaties infoborden geplaatst die het erfgoed van het historische 't Eylandt Den Doel' evoceren.

De infoborden kwamen er op initiatief van de Erfgoedgemeenschap Doel&Polder en bevatten info over de gebouwen en dorps- en landschapselementen, kaarten en foto's. Ze staan verspreid over het ganse dorp en zijn o.m. terug te vinden aan de kerk, het klooster, het vroegere Camermanhuis, de molen, De Doolen en de haven.