BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Nieuws uit Doel - Nieuwsbrief van 30 december 2021

Sloop van belangrijke erfgoedsite in Doel voorkomen

De Erfgoedgemeenschap Doel & Polder heeft bij de Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen een beroep ingediend tegen de voorgenomen sloop van een erfgoedsite langs de Westlangeweg in Doel en de kap van dertien oude bomen. De kwestie werd ook aangekaart door Beveren 2020 op de gemeenteraad in Beveren. De sloopaanvraag werd uiteindelijk ingetrokken.

De aanvraag voor de sloop werd gedaan door de administratie van Maritieme Toegang en werd – zonder openbaar onderzoek - vergund door de gemeente Beveren. De sloopaanvraag had betrekking op een hoeve langs de Westlangeweg in Doel. In de Rurale erfgoedstudie, gemaakt in opdracht van de Vlaamse overheid wordt deze site vernoemd als een van de oudste bewoningskernen van de polder. In een speciale uitgave van Monumenten & Landschappen wordt ze omschreven als "één van de meest interessante woningen in de Doelpolder." Zowel in de aanvraag als in de omgevingsvergunning werd de site bovendien (verkeerdelijk) gesitueerd in de Waaslandhaven terwijl ze zich op 5 km van de Waaslandhaven bevindt. Op de site was ook vergunning verleend om 13 monumentale kastanje- en notenbomen te kappen waaronder verschillende van meer dan 100 jaar oud. Als argument voor de sloop en de kap stond te lezen: 'om hinder, het sluikstorten en gevaar voor de nabije omgeving, voorbijgangers en verkeer weg te nemen'. Dat lijkt om verschillende redenen een ronduit belachelijk argument. Kort na het beroep bij de deputatie trok Maritieme Toegang de sloopaanvraag terug.