BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Nieuws uit Doel - Nieuwsbrief van 30 december 2021

Historisch schip Ortelius betekent ommekeer voor Doel

Eind november werd het historische schip Ortelius met een speciaal transport naar Doel gebracht. Vlakbij Atelier De Nijs zal het schip de komende jaren gerestaureerd worden door de vzw de Maakschappij. De verhuis illustreert dat niemand nog twijfelt aan een nieuwe toekomst voor Doel. …n dat er veel mogelijk is in historische dorp.

Het historische schoolschip Ortelius dateert uit 1898. Het is een oud vrachtschip en deed vervolgens dienst als schoolschip voor kinderen uit het lager onderwijs in Antwerpen maar is intussen al meer dan 20 jaar uit de vaart. De vzw 'De Maakschappij' in Doel kocht het wrak. Toen de vzw voor de restauratie de (tijdelijke) beschikking vroeg over een braakliggend terrein in Doel stuitte dat aanvankelijk op heel wat weerwerk bij de verschillende overheden. Begin maart 2021 gaf minister Matthias Diependaele eindelijk groen licht en eind november kwam het schip naar Doel. Doel 2020 is tevreden dat er bij de verschillende betrokken overheden finaal toch geluisterd is naar de argumenten van de vzw. Het Orteliusproject laat zien wat private initiatieven kunnen realiseren als ze op een minimum aan medewerking en goodwill kunnen rekenen van de betrokken overheden. Het maakt ook duidelijk hoe initiatieven in het Scheldorp voor de toekomst een meerwaarde kunnen betekenen voor de ruime regio.