BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Nieuws uit Doel - Nieuwsbrief van 30 december 2021

Oplossing in zicht?

Na verschillende klachten bij de Raad van State tegen het ECA-havenuitbreidingsplan kwam er in mei van dit jaar van de auditeur bij de Raad van State een negatief advies voor de havenuitbreidingsplannen. Sindsdien wordt er door de overheid weer gepraat met bewoners, landbouwers en actiegroepen. Of dat ook concreet tot iets leidt? Het wantrouwen blijft groot, de beloften zijn nog vaag.

Het dossier Doel zit al meer dan 20 jaar in een patstelling. De Vlaamse overheid probeerde gedurende jaren het dorp op de schop te nemen en voerde in de regio een politiek van verschroeide aarde, omgekeerd werden de havenplannen met procedures bij de Raad van State keer op keer naar de prullenmand verwezen.

Mede dankzij Doel 2020 kwam vanaf 2016 een dialoog op gang. Drie jaar lang namen de vertegenwoordigers van Doel 2020 deel aan tientallen vergaderingen en actorenbijeenkomsten. Duizenden pagina's aan onderzoeknota's werden doorploegd en becommentarieerd. We hebben tal van persoonlijke gesprekken gevoerd met de verantwoordelijken uit de administratie, politici en actoren in de regio. Dat leidde in juni 2018 tot een akkoord dat een basis bood voor een duurzaam vergelijk. Maar de Vlaamse Regering pleegde woordbreuk en blokte vervolgens elke vraag tot verdere dialoog af. Dat leidde tot een nieuwe rechtsgang bij de Raad van State maar ook dat zorgde – ondanks herhaalde vraag – niet voor overleg. Tot... het advies van de auditeur in mei van dit jaar die adviseerde om het ganse ECA-project te vernietigen.

Minister-president Jan Jambon en minister Matthias Diependaele beslisten vervolgens om in te zetten "op intensief bilateraal overleg met alle betrokken stakeholders". Doel 2020 engageert zich sindsdien opnieuw om tot een vergelijk te komen. Dezelfde attitude is aanwezig bij de lokale boeren en de Erfgoedgemeenschap. Maar het mag duidelijk zijn: de bal ligt in het kamp van de Vlaamse Regering. Aan vage beloften heeft niemand iets. Het moment dat de Vlaamse Regering haar (nog te vage) beloften omzet in concrete garanties en actie staat niets een duurzaam vergelijk in de weg.