BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 15 juni 2009

Gemeente Beveren negeert uitspraken rechtbank ivm deelgemeente Doel

Subsidies Scheldewijding gehalveerd, schoolvervoer opgedoekt, bibliotheek gesloten

Anderhalve maand voordat de Scheldewijding en de Doelse Feesten plaatsvinden (op 2 augustus 2009) heeft het college van Burgemeester en Schepenen van Beveren laten weten dat de subsidies voor de Scheldewijding worden gehalveerd. Gisteren stuurde de werkgroep daarover aan het college nog een schrijven (zie hieronder). Het college heeft nu via de pers laten weten dat het comité het voor dit jaar met half zo veel geld zal moeten doen. Voor wie de feiten op een rijtje zet (zie hieronder) is het klaar dat deze beslissing niets te maken heeft met beleidsmatige keuzes. Maar louter is geïnspireerd door rancunes tegenover wie opkomt voor het behoud van het dorp Doel. Daarmee is duidelijk dat in Beveren de subsidiekraan open of toegaat in functie van de persoonlijke voorkeuren van de burgemeester. Daarin gaat men zelfs zo vér dat men de gangbare procedures overhoop haalt en tussenkomt bij de gemeentelijke administratie.

Op de zitting van vandaag heeft het college ook beslist dat de bibliotheek in Doel dichtgaat en het schoolvervoer voor de kinderen van Doel wordt afgeschaft. Want "het woonrecht eindigt op 31 augustus". Daarmee ontkent de gemeente als het ware het bestaan van die mensen in Doel die nog altijd (volledig rechtmatig) in een officieel woongebied in hun eigen woning wonen en die daar ook nà 31 augustus nog rechtmatig zullen wonen. Voor Doel 2020 is het ronduit stuitend te moeten vaststellen dat de gemeente daarmee een deel van haar eigen bewoners herleidt tot niet-bewoners of niet-mensen. De bewonersvereniging vraagt zich af wat de volgende stap van het college zal zijn? Afsluiten van water en elektriciteit? Prikkeldraad?

Met haar beslissingen maakt het Bevers college dus duidelijk dat het zich niets aantrekt van de uitspraken van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde. Die stelde vorige week in haar beschikking: "De enige constante die voor de rechtbank overeind blijft is dat Doel woongebied is." En: "De vergunde sloopwerkzaamheden hebben er de schijn van dat de zoals tot op heden tot 31 augustus 2009 gedoogde bewoners in dit woongebied op een onredelijke en onverantwoorde wijze uit dit woongebied worden verjaagd." De bewonersvereniging zal de volgende dagen dan ook laten nagaan of ze de gemeente Beveren omwille van haar beslissingen in gebreke kan stellen.

Hoe dan ook, het is waarschijnlijk uniek in dit land: de gedrevenheid waarmee een burgemeester en zijn college - tegen beslissingen van de rechtbank in - vechten voor de vernietiging van een van hun deelgemeenten.

Aan het college van burgemeester en schepenen,

Betreft: subsidie Scheldewijding en Doelse Feesten

Mevrouwen, mijne heren,

Ondanks de moeilijke situatie die de deelgemeente Doel doormaakt staan ook dit jaar weer tientallen vrijwilligers klaar om de duizenden bezoekers aan de Scheldewijding en de Doelse Feesten een onvergetelijke dag te bezorgen.

Dit jaar moeten we het echter meemaken dat anderhalf maand voor de Scheldewijding en de Doelse Feesten er nog altijd de grootste onduidelijkheid is of de toegekende subsidie ook effectief zal worden uitbetaald. Maandenlang al wordt de voorzitter van de Werkgroep Scheldewijding, oud-veldwachter Maurice Vergauwen, van het kastje naar de muur gestuurd, zonder ook maar de minste verklaring. Zowel bij de dienst Feestelijkheden, als bij de dienst Financiën van de gemeente Beveren spreekt men van een situatie die "nooit eerder vertoond" is.

Dat sommige mensen in het schepencollege weinig sympathie hebben voor alles wat de deelgemeente Doel op de kaart houdt is één ding. Dat men daarbij zover wil gaan om de subsidies van een officieel erkend feestcomité achter te houden is toch wel bijzonder sterk.

Voor alle duidelijkheid: het gaat hier om de Werkgroep Scheldewijding, een officieel erkend feestcomité van de gemeente Beveren dat nu al vele jaren lang de Scheldewijding en de Doelse Feesten organiseert volgens een vast en bekend stramien.

Het dossier van de WG Scheldewijding werd eind augustus 2008 ingediend. Na nazicht en goedkeuring kreeg de Werkgroep Scheldewijding op 3 februari van de dienst Financiën van de gemeente Beveren de vraag om het voorziene volmachtformulier voor uitbetaling van de jaarlijkse subsidies te ondertekenen. Op dit document stonden zowel het dossiernummer als het toegekende bedrag vermeld. Voor de Scheldewijding en de Doelse Feesten gaat dat om een jaarlijks terugkerend bedrag van 9.800 Euro.

Op 10 februari werd het document ondertekend teruggestuurd door voorzitter Maurice Vergauwen en secretaris Marina Apers.

Toen de uitbetaling uitbleef werd contact opgenomen met de Dienst Financiën. Daar werd ons medegedeeld dat op 6 april opdracht tot uitvoering van de overschrijving was gegeven. Maar... dat de feitelijke uitvoering "op het hoogste niveau" was tegengehouden. Als we de mensen van de dienst Financiën van de gemeente Beveren mogen geloven is zo iets nog nooit eerder gebeurd.

Ondertussen zijn we 14 juni en weet de Werkgroep officieel nog altijd van... niets. Net zo min trouwens als de dienst Financiën en de dienst Feestelijkheden. Via de pers vernemen we dat het gemeentebestuur "geen geld wil geven om oorlog te voeren". En dat voor "een rommelmarkt en wat optredens" toch niet zoveel subsidie moet gegeven worden. De Scheldewijding afdoen als "een rommelmarkt en wat optredens", il faut le faire... Trouwens mocht dit laatste argument al ergens op slaan dan is het toch wel erg vreemd dat het al niet veel eerder gebruikt is. Bijvoorbeeld voordat het dossier van de Werkgroep werd goedgekeurd...

Wie een beetje vertrouwd is met de organisatie van een groot evenement als de Scheldewijding weet dat daarvoor maanden op voorhand de nodige engagementen worden genomen. Dat op voorhand de nodige voorschotten en waarborgen dienen betaald. Door het uitblijven van de toegezegde subsidie worden die waarborgen en voorschotten momenteel door de organisatoren uit eigen zak betaald. Als dat het opzet was van het college, wel dan is de actie volledig geslaagd.

Naar ons gevoel getuigt het echter vooral van weinig goede smaak om mensen die zich elk jaar opnieuw vrijwillig inzetten voor een groot evenement op de gemeente op deze manier aan te pakken. Wij vragen u dan ook – nogmaals - dat de WG Scheldewijding dezelfde behandeling krijgt als alle andere feestcomités in de gemeente. En dat net als voor al die andere feestcomités de toegezegde subsidie wordt uitbetaald. I.p.v. ze op het allerlaatste moment te blokkeren. Waarvoor dank.

Met vriendelijke groeten,
Namens de WG Scheldewijding