BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 23 maart 2018

Sluikstorten, afval en onmenselijke toestanden in de Waaslandhaven

Bestuurders Waaslandhaven moeten hun eigen verantwoordelijkheid opnemen

Volgens de voorzitter van de MLSO is de toename van het afvalprobleem in en om de haven vooral toe te schrijven aan truckers die niets met de haven te maken hebben en géén respect betonen. Die stelling lijkt vooral een poging om de eigen verantwoordelijkheid af te schuiven. Maar het is onaanvaardbaar dat de MLSO en het Antwerps Havenbestuur enkel de lusten en de baten willen terwijl de omliggende polderdorpen met de lasten en het afval zitten.

Wie in de Waaslandhaven komt kan inderdaad niet naast de bergen afval kijken. Ook de omliggende dorpen delen steeds meer in deze neveneffecten die de Haven meebrengt. Bovendien zorgt de zichtbare aanwezigheid van afval voor een toename van sluikstorten: een vicieuze cirkel dus. Dat afdoen als iets dat niets met de haven van vandoen heeft en louter toe te schrijven is aan respectloze truckers is als het licht van de zon ontkennen.

De havenactiviteiten op de Linkeroever veroorzaken steeds meer negatieve bij-effecten. Het is dan ook de Haven die hiervoor de nodige middelen moet vrijmaken maar dat gebeurt niet. Probleem is ook de complete versnippering van bevoegdheden inzake het opruimen van afval en / of sluikstorten. Want die bevoegdheid is naargelang de plaats, de weg, het terrein de verantwoordelijkheid van de gemeente Beveren, de MLSO , het Antwerps Havenbedrijf, de Vlaamse Landmaatschappij, de NMBS of de Administratie Maritieme Toegang. De milieudienst van de gemeente Beveren doet hier duidelijk wat hij kan. Maar de manier waarop de MLSO en het Antwerps Havenbedrijf omgaan met de afvalproblematiek is ronduit beschamend.

Er staan in de haven elke dag honderden truckers die keer op keer de nacht of zelfs het weekeinde moeten doorbrengen in de Haven. Voor die mensen is geen deftige parking of sanitair voor handen. De vuilbakken die er staan zijn ruim onvoldoende. En een opruimactie één keer per maand op de plaatsen waar dagelijks honderden trucks uren (moeten) stilstaan is uiteraard niet in verhouding. Die problematiek is er trouwens niet van gisteren maar sleept al jaren aan zonder dat er iets aan wordt gedaan. Een Motel met enkele tientallen bedden - zoals nu voorgesteld - mist in deze elke realiteitszin. Hoe moeten de hoofdzakelijk Oost-Europese chauffeurs die aan dumpingprijzen rijden dat betalen?

Wat nodig is zijn parkings met deftig sanitair, een afvalcontainerpark en een opkuisploeg die het Havengebied en de onmiddellijke omgeving dagelijks proper houdt. De Antwerpse Haven en de MLSO maken meer dan genoeg winst om dat te zonder probleem te kunnen betalen.

Afgezien daarvan is het uitermate storend dat de MLSO weeral eens met allerhande wilde plannen uitpakt en naar anderen wijst maar zelf bijzonder laks handelt inzake sluikafval. Een gigantisch stort in het unieke natuurgebied De Putten te Kieldrecht dat moet opgeruimd worden door de MLSO groeit al maanden lang aan. En dat ondanks herhaaldelijke vraag en aanmaning vanuit de milieudienst van de gemeente Beveren.