BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 5 februari 2018

Nieuw verbod op afbraak Hoog Huis in Doel

Vonnis is slecht nieuws voor Antwerpse havenplannen van Weyts

Vandaag kregen de advocaten van Doel 2020 en de Erfgoedgemeenschap Doel&Polder het vonnis van de kortgedingrechter in Dendermonde mbt de geplande afbraak van het Hoog Huis te Doel. De rechter heeft daarbij het verbod tot afbraak van het 17de eeuwse beschermde monument Hoog Huis in Doel herbevestigd. Dat is serieuze streep door de rekening van diegenen die hopen dat Doel op korte termijn kan plaats maken voor een verder havenuitbreiding.

Ondanks een uitspraak van de Raad van State die Doel opnieuw tot woongebied heeft verklaard wil de vzw die het beschermde Hoog Huis in handen heeft gekregen het monument nog altijd afbreken en heropbouwen in Prosperpolder om het vervolgens als een soort cultuurcafé uit te baten. De afbraakplannen worden gesteund door de gemeente Beveren, de Maatschappij Linkerscheldeoever en het Antwerps Havenbedrijf. Daartoe werd eerder een zogenaamde convenant afgesloten met de Vlaamse Regering. Maar voor de bewoners, Doel 2020 en de Erfgoedgemeenschap Doel&Polder (EGD&P) is de afbraak van het monument onaanvaardbaar.

In maart 2017 had de rechter op eenzijdig verzoekschrift van de eisers de afbraakwerken al verboden. Daar was vervolgens verzet tegen aangetekend door vzw Casuele en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Die laatste heeft met de vzw grond geruild waardoor zij nu de grond bezit waar het Hoog Huis opstaat en de vzw een lap grond in bezit heeft in Prosperpolder... De vzw Casueele en de VLM hadden bij hun verzetsprocedure bijkomend steun gekregen van de Maatschappij Linkerscheldeoever en het Antwerps Havenbedrijf als "vrijwillig tussenkomende partijen". De zaak van D2020 en de EGD&P werd olv Igor Rogiers verdedigd door niet minder vier advocaten: benevens Rogiers zelf, Matthias Storme, Gwijde Vermeire en Philippe Vandecasteele.

De vzw Casuele had voor de rechter betoogd dat een snelle afbraak noodzakelijk is omdat het monument zich in slechte staat zou bevinden. Dat wordt door de rechter als argument niet weerhouden omdat de vzw zélf moet zorgen voor "het behoud in de goede staat van het monument en die verantwoordelijkheid niet kan afwentelen op de bewoners van Doel zoals zij meent dit te mogen stellen." De rechter spreekt van "op het eerste gezicht onwettige vergunningen." Bovendien acht de rechtbank het evenmin uitgesloten dat de vzw Casueele nog vooraleer er een uitspraak ten gronde komt probeert om "een onomkeerbare toestand" te scheppen. De rechter heeft dan ook beslist dat het beschermde Hoog Huis niet mag afgebroken worden vooraleer er een definitief arrest is in beroep. Daarmee is de afbraak en ontmanteling voor lange tijd van de baan.

De actiecomités en de bewoners van Doel zijn tevreden met de uitspraak. Zij vragen dat de bestemming van Doel, namelijk woongebied met bijzondere historische waarde, wordt erkend en gehonoreerd en dat inzake het Hoog Huis de eigenaar zich kwijt van zijn plichten t.a.v. dit unieke monument: instandhoudingswerken en restauratie ipv verwaarlozing en afbraak. De actiecomités en de bewoners vragen dat ook de plannen om van Prosperpolder een soort museumdorp te maken (met een herbouwde Hoog Huis en molen uit Doel...) worden herzien. Dat idee leeft vooral sterk bij het gemeentebestuur van Beveren dat daarvoor de steun krijgt van het Antwerps Havenbedrijf. EGD&P en D2020 hebben zich daar altijd tegen verzet. Zij willen dat het huidige karakter van Prosperpolder bewaard blijft en het ganse poldergebied de aandacht krijgt die het verdient.

Het Vonnis is slecht nieuws voor wie hoopt dat het Saeftinghedok er komt. De uitspraak van de kortgedingrechter illustreert dat er naast de voor Europa al zwaar wegende millieubezwaren nog wel meer hinderpalen zijn die een afbraak van Doel in de weg staan.