BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 8 december 2017

Pleidooi van Antwerpse Scheepvaartvereniging (AVS) en rederijen voor Saeftinghedok is louter lobbywerk voor eigen winkel

De containerrederijen pleiten bij monde van de Antwerpse Scheepvaartvereniging voor de aanleg van het Saeftinghedok. Momenteel loopt het onderzoek van het complex project 'Extra Containercapaciteit Antwerpen' en worden acht scenario's bestudeerd. Alle scenario's voorzien in extra terminalcapaciteit voor ongeveer 6 miljoen containers, bovenop de bestaande capaciteit van 15 miljoen TEU. Ook de inbreidingsscenario's.

Dat de rederijen nu al druk zetten op overheid en samenleving - nog voordat de studies zijn uitgevoerd - zegt veel over hun motieven. Dat zij vragende partij zijn voor het Saeftinghedok is niet verbazend. Zij willen hun kosten zo laag mogelijk houden en maximale uitbreidingsmogelijkheden krijgen. Daarvoor willen ze geen enkele behandeling meer achter de sluizen (tot 2015 bevond de grootste containerterminal van Antwerpen - die van MSC - zich nog volledig achter de sluizen). Alles moet op één locatie gebeuren. Enz. enz.

Het is duidelijk dat de rederijen hun belangen al te veel vereenzelvigen met die van de samenleving. En als ze niet op hun wenken worden bediend laten ze het uitschijnen alsof de Antwerpse haven en de Vlaamse economie zullen terechtkomen in een of ander apocalyptisch doemscenario. Alsof de toekomst van de ganse Vlaamse economie afhankelijk is van een paar kilometer containerkaai... Het is een argument dat ook in het verleden telkens opnieuw werd gebruikt bij op stapel staande havenuitbreidingsprojecten, echter zonder veel betekenis.

Wat telt zijn niet enkel de kosten van de rederijen, maar de kosten voor de ganse samenleving. Dat daarbij niet enkel naar het voorkeursscenario van de rederijen moet worden gekeken wordt met de dag steeds duidelijker. Niet alleen zal de uitbouw van gigantische Europese containerhubs zware infrastructuurkosten met zich meebrengen, het zal ook veel druk zetten op de leefbaarheid in het Waasland en Antwerpen. In het bijzonder op vlak van mobiliteit. Dit betekent nog eens ettelijke miljoenen vrachtwagens extra op de baan. Het zou wel eens kunnen dat dit een zwaardere kost is voor onze economie dan de baten van nog maar eens een nieuw containerdok.

De verklaring van de Antwerpse Scheepvaartvereniging is hoe dan ook opmerkelijk want het onderzoek en het actorenoverleg rond de verschillende alternatieven is nog altijd niet afgerond. De onderzoeken over de verschillende scenario's worden pas in de loop van de maand gepubliceerd en op 17 januari vindt nog een belangrijk actorenoverleg plaats. Het feit dat de reders voor hun beurt spreken lijkt vooral een paniekreactie, ingegeven door het besef dat het Saeftinghedok-alternatief verre van een evidentie wordt.