BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 25 oktober 2017

Dijkgraaf van Polder Land van Waas verkoopt ongemerkt ALLE eigendommen in de polders van Kieldrecht, Verrebroek en Doel

Voormalig bestuurslid vraagt aan polderbestuur de beslissing van de dijkgraaf aan te vechten

Op de laatste vergadering van de Polder Land van Waas is zonder dat de aanwezigen zich daar bewust van waren goedkeuring gegeven om àlle onroerende eigendommen van de Polder Land van Waas in de polders rond Kieldrecht en Verrebroek te verkopen aan het Vlaams Gewest. Bij één van de vele variapuntjes bleek onder een reeks nietszeggende perceelnummers de goedkeuring in kwestie te zitten. Dat berichtte vandaag De Wase Koerier.

De impact van de verkoop kan moeilijk onderschat worden. Het betreft werkelijk alles: gronden, polderwegen, dijken, afwateringsgrachten. En dat voor het ruime poldergebied rond Kieldrecht, Verrebroek en Doel.

De verkoop vindt plaats in het kader van de Antwerpse havenuitbreiding. Maar die is intussen vernietigd door de Raad van State... Bovendien is op eerdere vergaderingen door de ingelanden (alle eigenaars in de polder Land van Waas) met overgrote meerderheid van stemmen opdracht gegeven aan het Polderbestuur om NIET mee te werken aan de vrijwillige verkoop ten behoeve van de Havenuitbreiding.

Volgens de informatie waar Doel 2020 momenteel over beschikt is er door de dijkgraaf van de Polder Land van Waas ism de plaatsvervangende ontvanger-griffier een officiële belofte tot verkoop gedaan aan de onteigeningscommissaris Van Bockstael maar is die door de dijkgraaf verborgen gehouden voor zowel het bestuur als de algemene vergadering. Op de algemene vergadering waar het punt ongemerkt tussen de variapuntjes stond waren ook slechts 38 van de ongeveer 400 ingelanden aanwezig. Eerder werd nochtans op de algemene vergadering van 2015 met 162 van de 181 aanwezigen gestemd om juist op géén enkele manier mee te werken aan vrijwillige verkopen in functie van de Havenuitbreiding of de GRUP-plannen.

Met deze belofte tot verkoop stelt de dijkgraaf het voortbestaan van de Polder Land van Waas zélf op het spel. Het zorgt momenteel ook voor grote onrust bij de ingelanden. In een open brief doet voormalig bestuurslid Kris De Smit een oproep aan het huidig bestuur om het belang van de polder te laten primeren en er alles aan te doen om de noodlottige verkoop alsnog tegen te houden. Het polderbestuur komt morgen donderdag, bij elkaar.

Voor D2020 is het duidelijk dat het Polderbestuur de belangen moet dienen van de polder en de mensen van de polder. Zeker niet die van diegenen die een nutteloze havenuitbreiding en de ondergang van de polder bepleiten.