BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling KU Leuven - Faculteit Architectuur, 24 juni 2017

KU Leuven brengt met installatie van veldstation eerste nieuwe bewoners naar Doel

Architecten-onderzoekers bestuderen de her-bewoning van Doel vanuit houten wooncontainerVanmorgen vroeg arriveerde de Doelland-Ark, een houten container op een braakliggend terrein in Doel. De constructie werd speciaal geproduceerd in Slowakije, arriveerde met uitzonderlijk vervoer om 11.00 uur in Doel en opende omstreeks 12 uur haar deuren. In amper één uur tijd werd zo een hedendaagse, compacte en ecologische werkwoning geïnstalleerd. De KU Leuven zet dit innovatief architectuurontwerp in als een wetenschappelijk basisstation. Gedurende de komende dagen zullen docenten en studenten van de architectuuropleiding hun onderzoek naar de ruimtelijke kwaliteiten en potenties van Doel en de omliggende gehuchten en polders van hier uit verder zetten. Ook de leefbaarheid van het dorp wordt onder de loupe genomen. Die staat immers onder grote druk door vandalisme en verloedering van de open ruimte.De houten container werd geplaatst in de Hooghuisstraat, recht tegenover het oude klooster van Doel, op de aslijn tussen de kerktoren en de kerncentrale, waar vroeger huizen stonden. Sinds de afbraak er van woekerde hier het onkruid, raakten parkeergarages in verval en verdwenen speelplekjes en een gedichtentuin onder een wildgroei van struiken en grassen. Net voor de installatie van de Doelland-Ark werd het terrein door de studenten en dorpsbewoners opgekuist en bouwrijp gemaakt. Met dit veldstation als uitvalsbasis wordt het nu mogelijk om kleinschalige 'omgevingszorgacties' op te zetten, die er op gericht zijn het verval van de publieke ruimte en het resterend patrimonium in te dijken. De architecten willen zo de overheid appelleren op de noodzaak tot gepast onderhoud, en de toeristen laten zien dat een nieuwe toekomst voor het dorp is aangebroken. De KU Leuven – architecten ontwierpen hiervoor al een reeks mogelijke, inspirerende plannen en presenteert die sinds vandaag in een tentoonstelling onder de noemer Doelland-expo en via een nieuwe Doelland-website. Ze mikt hiermee op het bereiken van zowel een lokaal als breed publiek.

De Doelland-Ark meet 3 bij 9 meter en is voorzien van een keuken, een badkamer, een verwarming en twee terrassen. Door een gevelgroot raam biedt het de onderzoekers een breed uitzicht over de omgeving. Door de bemanning van het veldstation, waar ook aan ontwerpwerk, rapportering en consultatie wordt gedaan, wordt zo ook de Hooghuisstraat en het naastliggende terrein gemonitord, wat voor sociale controle zorgt. 'Het herstellen van sociale controle is nodig, maar erg moeilijk in een dorp dat zo veel inwoners zag vertrekken. Het herstellen van het sociaal weefsel is daarom prioritair, en dus moet het wonen opnieuw gestimuleerd worden' zeggen architecten-docenten Joris Van Reusel, Pascal Francois en Daan De Volder. 'Oude woningen moeten vrijgegeven worden voor renovatie, de herbestemming van waardevol erfgoed moet worden gestart, een stedenbouwkundig masterplan moet worden opgemaakt. Er moeten positieve impulsen gegeven worden aan het dorp en de gemeenschap, en de negatieve beeldvorming moet worden gecounterd met vrolijke projecten. Mensen moeten zien dat Doel een levend dorp is en kan blijven, en hier opnieuw kunnen wonen. Stap voor stap het dorp herbemannen en de open en publieke ruimte opnieuw verzorgen. Enkel zo kan het buitenproportioneel ruïnetoerisme en wild vandalisme teruggedrongen worden', aldus nog de onderzoekers. Het veldstation is zo een eerste kiem van nieuwe instroom en herbewoning, en kan binnenkort uitgroeien tot een cluster waarond nieuwe projecten groeien.

De KU Leuven wil het Doelland-project binnenkort ook aan de lokale overheden presenteren.De Doelland-Ark blijft operatief in Doel tot 3 juli. De tentoonstelling Doelland-Expo is tijdens de weekends open voor publiek tussen 13 en 18 uur in OC De Doolen, Engelsesteenweg 8 te Doel. De Doelland website is sinds heden actief: zie www.doelland.be

Contactgegevens

KU Leuven
Faculteit Architectuur, campus Sint-Lucas Gent
Hoogstraat 51, 9000 Gent

Contactpersonen
Pascal Francois, Daan De Volder en Joris Van Reusel, architecten-docenten
Gsm: 0486/836.234 – 0477/39.52.64 – 0475/36.00.96

Fotocredits: foto's door P. Francois, mogen vrij gebruikt worden