BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 2 juni 2017

Werken in Prosperpolder-Zuid liggen nu volledig stil

Doel 2020 wil snel herstel van oorspronkelijk polderlandschap

Na de heisa rond het onaangekondigd bezoek van D2020 op de 170ha grote werf van Prosperpolder-Zuid en de daarop volgende ingebrekestelling van het Antwerps Havenbedrijf door het actiecomitť is er nu een ommezwaai in het dossier. Deze week werd Doel 2020 door het Antwerps Havenbedrijf officieel uitgenodigd om de staat van de werken in Prosperpolder te bezoeken. Doel 2020 kon tijdens het officiŽle bezoek vaststellen dat de werf intussen volledig stil ligt en de werfketen worden ontmanteld. Een groot deel van het gebied is vergraven maar de schade is niet onomkeerbaar. Door de vernietiging van het GRUP Afbakening Haven van Antwerpen Ė nu drie weken geleden - zijn ook de vergunningen die hierop gebaseerd zijn onwettig. En daarmee dienden dus ook de werken voor het 170ha grote natuurcompensatiegebied Prosperpolder-Zuid gestaakt. Iets wat aanvankelijk niet gebeurde. Het leek er zelfs op dat in Prosperpolder-Zuid een extra tandje werd bijgestoken om zo ver als mogelijk te geraken met de werken. Dat had als gevolg dat Doel 2020 in gezelschap van advocaat en deurwaarder een onaangekondigd bezoek deed aan de werf om de nodige vaststellingen te kunnen doen.

Bij het officiŽle bezoek dat vertegenwoordigers van D2020 deze week brachten kon worden vastgesteld dat van de 170 ha poldergebied het grootste gedeelte is vergraven. Bedoeling van de aannemer was om de teelaarde af te voeren. Maar dat plan werd in oktober 2016 al gedwarsboomd omdat de (illegale) werfweg die daarvoor moest dienen na een klacht van D2020 opnieuw diende afgegraven. Daardoor ligt het grootste deel van de teelaarde nog in depot binnen het gebied.

Op basis van de vaststellingen die D2020 kon maken heeft het actiecomitť vandaag een schrijven gericht aan het Antwerps Havenbestuur met de vraag om - in het kader van bewarende maatregelen - voor het gebied een aantal werken uit te voeren die de feitelijke toestand van Prosperpolder-Zuid zoveel als mogelijk in overeenstemming brengen met de geldende gewestplanbestemming. We denken daarbij concreet aan het opnieuw uitrijden van de teelaarde die nu in depot ligt of gebruikt is voor de dijken rond het gebied. Ook de centrale watergang (nog deels aanwezig) zou weer hersteld moeten worden en opnieuw aangesloten worden op de ringgracht. Verder vraagt het actiecomitť dat het takkeneiland en het schelpenstrand (5 camions aangevoerde noordzeeschelpjes...) verwijderd worden. Alsook de talrijke plastieken drainagebuizen zonder hetwelk het 'natuurgebied' niet kan functioneren...

Doel 2020 is van mening dat finaal moet afgestapt van het idee van grote blokken zogenaamde 'robuuste natuur' die ontworpen worden op tekentafels, peperduur zijn en haaks staan op het historisch gegroeide landschap. Bovendien is er geen enkel uitsluitsel omtrent het mogelijk succes van deze maaknatuur. Het enige waar zekerheid over bestaat is de onomkeerbare vernietiging van het polderlandschap.