BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 16 mei 2017

Doel 2020 wordt werfbezoek in Prosperpolder geweigerd

Deurwaarder stelt (illegale) werken vast ondanks arrest Raad van State

Leden van Doel 2020 hebben vandaag in aanwezigheid van hun advocaat Igor Rogiers een bezoek gebracht aan het gebied Prosperpolder-Zuid. Daar zijn in het kader van het GRUP Afbakening Haven van Antwerpen nog altijd verregaande werken bezig. Van de werfleiding kreeg de groep aanvankelijk toestemming om de werken te bezichtigen maar eens op de werf werd plots 'in opdracht van hogerhand' verdere toegang geweigerd. Dat bevestigt alleen maar wat ook van op afstand te zien is: de werken gaan ondanks het arrest van de Raad van State onverminderd en illegaal door. De weigering leidde tot een felle discussie met de werfleiding waarna delen van het gebied – zonder toestemming - toch werden bezocht. Een deurwaarder deed nadien in opdracht van D2020 de nodige vaststellingen. Dat zal indien nodig ook de volgende dagen nog gebeuren.Prosperpolder-Zuid omvat een gebied van niet minder dan 170 ha groot dat men in het kader van het GRUP tot een 'plas en oevergebied' wilde omvormen, iets wat in de feiten neerkomt op een soort van moeraslandschap. Het project botste van bij aanvang op veel verzet omdat het op géén enkele manier rekening houdt met het historische polderlandschap en het vlakbij gelegen kerkdorp Prosperpolder. Vreemd genoeg is in dit gebied de opdrachtgever van de werken niet de Vlaamse overheid maar... het Antwerps Havenbedrijf.

Met de uitspraak van afgelopen vrijdag van de Raad van State krijgt Prosperpolder zijn oorspronkelijke bestemming terug. Verdere werken in het kader van een gebied met laagstaande plassen en oevers (midden in een polderlandschap!) zijn dan ook in strijd met het arrest van de Raad van State. Én het Europees recht. Dat weet ook het Antwerps Havenbedrijf.

Veelzeggend is dat - volgens onze bronnen - gisteren een spoedvergadering plaatsvond in aanwezigheid van de aannemer en het Havenbedrijf. Daarbij werd ondanks de vernietiging van het GRUP door de RvSt door het Havenbedrijf aangedrongen op méér en verhoogde activiteit in Prosperpolder-Zuid. Dat werd trouwens gisterenavond bevestigd door de aanvoer van een extra-kraan en extra bulldozer. Ook de grote activiteit van deze morgen die ons werd gemeld door omwonenden lijkt daarop te wijzen. De bedoeling is duidelijk: zoveel mogelijk van het oorspronkelijk landschap vernietigen en een onomkeerbare situatie creëren. De werkwijze die de vernietigers van Doel en het polderland al 20 jaar toepassen. De uitleg dat de huidige werken 'nodig zijn voor beveiliging of instandhouding' of om 'overstroming te voorkomen' zijn volgens de landbouwers die het gebied kennen 'klinkklare nonsens'. De werken kunnen gewoon morgen stoppen zonder verdere gevolgen.

Doel 2020 laat het hier niet bij. In eerste instantie moeten de werken zo snel als mogelijk worden stil gelegd. De kranen, bulldozers en dumpers moeten uit Prosperpolder verdwijnen. De pompen moeten stilgelegd. Daarna moet er overleg komen over hoe het gebied kan hersteld worden als historisch polderlandschap. In die context zal D2020 zich in eerste instantie richten tot de burgemeester en het college van Beveren met de vraag om de werken onmiddellijk te laten stilleggen. Gelijktijdig zal de bouwinspectie verwittigd worden en wordt een strafklacht voorbereid.

Zowel de gemeentelijke als de gewestelijke overheden hebben de verplichting om de betrokken werken zo snel als mogelijk stil te leggen. Ze zijn niet alleen manifest onwettig in het licht van de herstelde gewestplanbestemming – wat op zich al voldoende zou moeten zijn om op te treden – maar ze zijn ook in strijd met het EU-recht.