BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 7 april 2017

Verdwijnen van Doel niet nodig voor groei Antwerpse containertrafiek

Voor het complex project 'Extra containercapaciteit Antwerpen' heeft de Vlaamse overheid deze week acht alternatieven bekend gemaakt, waaronder vier alternatieven die het bedreigde dorp Doel behouden. Van deze vier alternatieven zijn er twee die het poldergebied op de Linkerscheldeoever niet aantasten (alternatieven 4 en 6 waarbij de extra capaciteit wordt gerealiseerd middels het inbreiden van de bestaande diepzeecontainerterminals). In bijlage het overzicht van de alternatieven.

Een eerste vaststelling is dat er verscheidene concrete en haalbare inbreidingsscenario's op tafel liggen die toelaten dat de haven verder kan groeien, zonder dat daarvoor Doel en 1500 hectare polders en gehuchten moeten worden opgeofferd. Hiermee wordt bevestigd dat de haven ook kan groeien door inbreiding, een boodschap die Doel 2020 al jaren verkondigt.

Wij wachten op verdere toelichting bij de alternatieven en het effectenonderzoek om ons uit te spreken over concrete alternatieven en de gevolgen ervan. Doel 2020 blijft erop hameren dat de Vlaamse overheid niet enkel oog heeft voor containeroverslag, maar de impact op leefbaarheid, mobiliteit en draagkracht van de omgeving als evenwaardige voorwaarden opneemt bij de keuze van een voorkeursscenario.