BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 25 februari 2017

Historische schuur grenzend aan gemeenschapshuis De Doolen in Doel op klaarlichte dag in brand gestoken

Overheid moet huizen en gebouwen in woongebied vrijgeven in plaats van ze te laten plat branden

Deze namiddag is rond 16u in Doel een 19de eeuwse plankenschuur in brand gestoken. De schuur grenst aan het gemeenschapshuis De Doolen. Dankzij de windrichting kwam De Doolen zelf niet in gevaar. Maar de schuur is compleet verloren. De daders konden ontkomen. Het is al de elfde brandstichting in Doel. In september werd nog het klooster van Doel – het officiële ontmoetingscentrum - in brand gestoken. Nu werd brand gesticht in een gebouw dat aan De Doolen grenst, de uitvalsbasis van de verschillende actiecomités voor het behoud van Doel.


Foto: Pieter Geysen


Voor zover ons bekend werd tot op de dag van vandaag nog géén enkel van de brandstichtingen opgelost. Ondanks al het buitensporig geweld heeft het gemeentebestuur van Beveren na al die jaren ook nog altijd geen veiligheidsplan willen uitwerken voor Doel. Volgens burgemeester Mark Van de Vijver doet de gemeente grote inspanningen in Doel. Maar wat de burgemeester ook mag beweren, veel valt daar op het terrein niet van te merken. Het lijkt er vooral op dat het gemeentebestuur van Beveren niet weet hoe het de problemen in Doel moet aanpakken. Laat staan ze terug te dringen. En bijgevolg gaat de kop in het zand en wordt het probleem ontkend. Of verkondigt men luidkeels dat men "al veel doet".

11 brandstichtingen op rij, waarvan nu al twee gericht tegen echte symboolgebouwen in Doel. Het is genoeg geweest. Doel is opnieuw woongebied en daar moet naar gehandeld worden. Dat wil zeggen dat men eindelijk eens begint met de problemen volledig in kaart te brengen. Dat men een veiligheidsplan uitwerkt en uitvoert. En dat men de huizen en gebouwen waar interesse voor bestaat vrijgeeft aan geïnteresseerden in plaats van ze te laten plat branden.