BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020 en De derde Generatie, 31 januari 2017

Derde Generatie en Doel 2020 voeren actie tijdens gemeenteraad in Beveren

Politieke meerderheid in Beveren stemt tegen eigen bestuursakkoord...

Een twintigtal leden van de jongerenactiegroep De Derde Generatie en Doel 2020 hebben vanavond op de gemeenteraad van Beveren actie gevoerd. De actievoerders hadden affiches mee en vlaggen van de Erfgoedgemeenschap Doel&Polder met het opschrift "Doel&Polder Werelderfgoed" Ze werden bij hun actie begeleid door verschillende doedelzakspelers. Aanleiding voor de actie was een agendapunt over het opmaken van een inrichtingsstudie voor het gehucht Ouden Doel. Ouden Doel zou moeten verdwijnen voor natuurcompensatieplannen maar na het advies van de auditeur bij de Raad van State wordt verwacht dat binnen hooguit enkele maanden alle natuurcompensatieplannen van tafel zijn. Voor de actievoerder is het onbegrijpelijk dat de ambitie van Beveren niet verder gaat dan Ouden Doel terwijl binnenkort het ganse GRUP van tafel is en daarmee 1500 ha opnieuw op de kaart staat. Voor de actievoerders heeft Beveren al te lang het poldergebied verwaarloosd en is het hoog tijd om daar nu iets aan te veranderen. Niet met een minimalistisch deelplannetje. Maar met een echt urgentie- en actieplan.Bij aanvang van de gemeenteraad kregen alle raadsleden een pamflet in handen en een kopie van het bestuursakkoord dat de meerderheid in Beveren bij het begin van de legislatuur afsloot. In dat akkoord staan ten aanzien van de polder en de gehuchten heel wat engagementen opgesomd. Maar voor de meerderheid blijkt dat vooralsnog van nul en generlei waarde.

Tijdens de vragenronde vroeg onafhankelijk raadslid Stevenheydens aan de burgemeester verduidelijking over de geweldplegingen van afgelopen zaterdagnacht in Doel waarbij drie groepen van telkens 10 tot 20 Nederlandse jongeren gedurende uren amok konden maken zonder dat de politie ingreep. Het niets zeggende antwoord van de burgemeester zorgde voor nogal wat rumoer in de zaal en tegenspraak van verschillende actievoerders waarna de voorzitter van de gemeenteraad er mee dreigde om de tegensprekers te laten buiten zetten. Maar dat gebeurde niet.

Bij het agendapunt over het opmaken van een inrichtingsstudie voor het gehucht Ouden Doel werden affiches omhoog gestoken met daarop: "Toon eindelijk ambitie", "bestuursakkoord Ė gebroken woord" en "Beveren kan beter!". Raadslid Stevenheydens vroeg in een amendement om de studie op zijn minst uit te breiden tot het nabijgelegen gehucht Rapenburg. Stevenheydens sprak van en zwaktebod en las delen uit het bestuursakkoord voor. Hij werd bijgevallen door Groen-fractieleidster Kristien Hulstaert die haar onbegrip uitdrukte over zoveel minimalisme. Burgemeester Van de Vijver deed er wijselijk het zwijgen toe terwijl schepen Vlegels de kastanjes uit het vuur mocht halen en het onverdedigbare mocht verdedigen. De beperking tot Ouden Doel is aldus de schepen, "strategie"!

Dat zorgde opnieuw voor nogal wat tumult en bitse woordenwisselingen. Het amendement werd weggestemd door een zwijgzame meerderheid die daarmee ingaat tegen haar eigen bestuursakkoord want dar wordt de koppeling Ouden Doel - Rapenburg wel steeds gemaakt. Voor Doel 2020 is de kous daarmee niet af. De meerderheid in Beveren heeft een mandaat gekregen om op te komen voor alle bewoners, ook voor die in Doel en de polder. De neerslag daarvan staat te lezen in haar bestuursakkoord. Dat men dat zomaar naast zich neerlegt en opnieuw plat op de buik gaat voor Antwerps havengewin is onaanvaardbaar.