BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 11 januari 2017

Antwerps Havenbedrijf geeft opdracht voor illegale werken in Doel

Uitstel Oosterweelverbinding heeft rechtstreekse gevolgen voor containercapaciteit Haven van Antwerpen

Bewoners van de Westlangeweg in Doel werden vandaag geconfronteerd met een afgesloten straat en boorwerken uitgevoerd door de firma Geosonda. Op de documenten die D2020 kon inkijken staat vermeld dat de werken worden uitgevoerd in opdracht van het Antwerps Havenbedrijf. Als projectverantwoordelijke staat Kristof Guldentops vermeld, technisch manager bouwkunde bij Port of Antwerp. De werken vinden plaats in het kader van het 'project Saeftinghedok'. Het staat er zwart op wit. Een project dat, zoals geweten, door de Raad van State op 20 december 2016 werd vernietigd.Blijkbaar voelt het Havenbedrijf zich niet gehinderd om werken uit te voeren in het kader van een project dat wettelijk niet meer bestaat. Na de beslissing van 20 december 2016 ging de top van het Havenbedrijf ook al bij de Chinese staatstrederij Cosco leuren met het Saeftinghedok waarvan de plannen vernietigd zijn. Daarbij werd in alle talen gezwegen over de beslissing van de hoogste rechtbank in het land. Maar met de boringen in de Westlangeweg gaat men wel nog een stap verder.

Het is moeilijk aan te nemen dat het hier om een administratieve fout gaat. De werken van vandaag geven op zijn minst de indruk dat het Antwerps Havenbedrijf géén enkele rekening wenst te houden met de uitspraken van de rechterlijke macht. En dat is méér dan verontrustend. Het tast ook in ernstige mate de geloofwaardigheid aan van de ganse procedure 'complex project uitbreiding containercapaciteit'. Want wat onderzoekt de Vlaamse overheid als het Antwerps Havenbedrijf ondertussen al in de fase van de voorbereidende werken zit voor één welbepaald alternatief? Uitgerekend dàt alternatief dat op basis van de Europese rechtspraak zopas van tafel is geveegd door de Raad van State. Of is het juist de bedoeling om de geloofwaardigheid van de Vlaamse administratie onderuit te halen? Is het dat wat het Havenbedrijf op het oog heeft?

Doel 2020 heeft er vandaag via de dienst stedenbouw van de gemeente Beveren en de betrokken schepen, Boudewijn Vlegels, op aangedrongen dat de werken onmiddellijk worden stilgelegd. Terzelfdertijd beraden de advocaten van Doel 2020 zich er over of naar aanleiding van deze flagrante wetsovertreding verdere stappen moeten worden ondernomen.Doel 2020 neemt ondertussen kennis van het feit dat voor de bouw van de Oosterweelverbinding gezocht wordt naar maatregelen om tijdens de spits niet minder dan 30.000 wagens van de weg te halen... Als concreet gevolg van de geplande bouw van de Oosterweelverbinding spreekt men over niets minder dan "chaos". Met zo een vooruitzicht ondertussen de containercapaciteit in de Haven van Antwerpen uitbreiden is zonder meer absurd. Als de aanleg van de Oosterweelverbinding zorgt voor nog meer files, 'voor chaos' is het aangewezen dat de Vlaamse Regering wacht met de uitbreiding van nieuwe containercapaciteit, zeker op de Linkeroever. Het uitstel voor Oosterweel (opleveringdatum ten vroegste 2024!) geeft gelijk een indicatie vanaf wanneer de Vlaamse Regering ten vroegste aan uitbreiding van containercapaciteit in Antwerpen kan denken. Anders komt er nog méér verkeer net in een periode dat er op de Antwerpse Ring een beperkte capaciteit is. Als Antwerpen en de haven daardoor moeilijker bereikbaar worden, zullen de verkeersstromen zich voor een stuk verleggen en nog meer drukte veroorzaken op andere Vlaamse wegen. Wat de gevolgen daarvan zullen zijn voor de Vlaamse economie laat zich raden: we staan dan met zijn allen hélemaal stil.