BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 21 oktober 2016

Opnieuw illegale grondwerken in Nieuw Arenbergpolder te Kieldrecht

Gemeente Beveren legt werken stil op vraag van Doel 2020

In de Nieuw Arenbergpolder te Kieldrecht zijn gisteren en vandaag opnieuw illegale grondwerken vastgesteld. Het betreft werken uitgevoerd door aannemingen Smet voor de aanleg van een aarden dam die de dumping van grote hoeveelheden zand uit het zogenaamde natuurcompensatiegebied Prosperpolder-Zuid moeten mogelijk maken. In totaal zou het gaan om 22.000 bewegingen met vrachtwagens gaan die moeten gebeuren voor de aanleg van een kunstmatig natuurgebied.Eerder was er het idee om de massa grond te dempen op Putten Hoog dat grenst aan het unieke natuurgebied De Putten. De ingediende bezwaarschriften brachten het Antwerps Havenbedrijf op andere gedachten en de bouwaanvraag werd weer ingetrokken.

Deze week is men dan zonder bouwvergunning gestart met werken in de Nieuw Arenbergpolder onder de Hoge Dijk in Kieldrecht-Doel. De werken omvatten de aanleg van een aarden dam met zand uit het baggerstort C59. Het baggerstort C59 dat werd aangelegd in de Nieuw Arenbergpolder en dat méér dan 20 ha omvat was vorig jaar door de Raad voor Vergunningsbetwistingen ook al illegaal verklaard. Verder naar Prosperpolder toe ter hoogte van de Muggenhoek / Saftingen werden vandaag ook reeds illegale werken uitgevoerd waaronder het dempen van sloten. Daar zou de weg tot vlak achter de huizen van de bewoners op Saftingen komen.

Navraag bij gemeente leert dat er voor deze werken sedert begin deze week een openbaar onderzoek loopt. Maar er zijn nergens gele borden te zien die dit openbaar onderzoek aankondigen. Bovendien kan er al helemaal geen sprake zijn van een vergunning. Het openbaar onderzoek is nog maar net gestart. Naar ons werd meegedeeld heeft de dienst stedenbouw deze middag aan aannemer Smet opgedragen de werken stil te leggen. Zo niet zullen de werken door de politie stilgelegd worden.Voor Doel 2020 is het symptomatisch hoe aannemers en Havenbedrijf momenteel alles op alles lijken te zetten om nog voor de verwachte vernietiging van het GRUP door de Raad van State zoveel als mogelijk te vernietigen van het nog bestaande erfgoedlandschap in Doel en de Polder.

Dit soort van praktijken compromitteert bovendien de lopende procedure 'complex project verhoging containercapaciteit Antwerpse Haven' in belangrijke mate. Enerzijds zogezegd een oplossing nastreven via dialoog en overleg en anderzijds - alsof men boven de wet staat - met brutaal geweld en zonder vergunningen het landschap omgraven, het zijn zaken die onmogelijk te rijmen vallen met elkaar.