BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

www.vilt.be, 23 januari 2009

Pleidooi voor behoud hoeves in Vlaams parlement

In het Vlaams parlement hebben de oppositiepartijen deze week hun verontwaardiging geuit over de mogelijke afbraak van historische hoeves in Kieldrecht. Jos Stassen (Groen!) vroeg aan minister-president Kris Peeters of hij de verkiezingen wil ingaan als de minister van de bulldozers. "Zo'n beeld ophangen, is onaanvaardbaar", reageerde Peeters.

De voorbije dagen was er heel wat te doen over de afbraak van historische hoeves in Kieldrecht. Actievoerders werden verdreven, afbraakwerken werden opgestart, maar uiteindelijk zijn ze na een ultiem overleg tussen de bevoegde administraties en vertegenwoordigers uit de erfgoedgemeenschap voor minstens drie maanden opgeschort. Professoren krijgen de komende weken de gelegenheid om een rapport over de waarde van de hoeves op te maken.

Volgens Stassen houdt het geen steek om voor de afbraak te verwijzen naar de natuurcompensaties in het gebied. "Ik was in 2001 samen met een aantal collega's de initiatiefnemer van een resolutie in verband met de natuurcompensaties, maar nooit was het de bedoeling om huizen af te breken, behalve op de Doelpolder Noord". Frans Wymeersch (Vlaams Belang!) merkt op dat de geviseerde schuren en hoeves ook broedplaatsen zijn van zeldzame vogelsoorten. Hij vraagt zich bovendien af waarom de Vlaamse administratie geen rekening gehouden heeft met het negatief advies van de gemeente Beveren.

Ook voor SLP kan het niet door de beugel dat waardevolle hoeves zomaar afgebroken worden. "Er is geen enkele contradictie tussen het behoud van die gebouwen en het vernatten van het gebied errond. Met een heel klein beetje creativiteit kunnen we die gebouwen een herbestemming geven", meent Dirk De Cock.

N-VA gaat bij monde van Helga Stevens nog een stap verder. "Het lijkt onredelijk dat de Vlaamse regering gewoon verder doet in Doel en in de gelieerde dossiers, terwijl de komst van het Saeftinghedok allesbehalve zeker is".

CD&V-parlementslid Jos De Meyer looft de minister-president omdat hij alsnog een overleg georganiseerd heeft met de administratie en erfgoedexperts. Hij raadt Kris Peeters ook aan de gemeente Beveren actief bij het dossier te betrekken. "Niet alleen specialisten en fundamentalisten zijn bezorgd om deze oude hoeves. Ook de gewone mensen in de streek begrijpen niet zo goed waarom die gebouwen nu plots moeten verdwijnen".

Peeters beklemtoonde dat de plannen voor de afbraak van de hoeves het gevolg zijn van breed overleg dat in juni 2006 heeft plaatsgevonden. "Er werd een evenwichtige beoordeling gemaakt. Niet ik, maar ambtenaren hebben dat gedaan". Uiteindelijk werden elf sloopvergunningen uitgereikt. Volgens Peeters zou men hem nu evengoed het verwijt kunnen maken dat hij als verantwoordelijke minister de werkzaamheden plots gedurende drie maanden opschort.

Tegelijk aanvaardt de minister-president niet dat het beeld wordt opgehangen dat hij met plezier de bulldozer laat uitrukken. "Maar als de vergunningen verkregen zijn, heeft de betrokken minister de taak om het beleid uit te voeren". Peeters belooft wel dat hij zal handelen naar de inhoud van het rapport van de professoren.

http://www.vilt.be/nl_BE/news/show/id/98117