BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

www.brunostevenheydens.org, 4 februari 2009

Saeftinghedok is waanzin

De Beverse VLD-schepen Luc Maes heeft gelijk met zijn pleidooi tegen het Saeftinghedok in zijn open brief aan de liberale Vlaamse ministers. De impact van een nog niet afgewerkt Deurganckdok op de mobiliteit is indrukwekkend, nog eens een containerdok in de Waaslandhaven is nefast voor de mobiliteit. Momenteel kanten vele duizenden Antwerpenaren zich tegen het huidige tracé van Oosterweelverbinding. Alle sympathie voor het verzet tegen het huidige milieubelastende tracé! Maar een bijkomend containerdok zadelt niet enkel het Waasland, maar ook Antwerpen op met een blijvend verkeersinfarct. Hopelijk beseft men dat in Antwerpen ook!

Vandaag is het fileprobleem in onze regio één van de belangrijkste problemen. Morgen dreigt het gevaar dat dit probleem - eens het Deurganckdok op volle capaciteit draait – onoplosbaar is. Met een Saeftinghedok staan we misschien voorgoed stil en dreigt het gevaar dat onze regio niet enkel verkeersonleefbaar maar daardoor ook economisch kwetsbaar is geworden.

Het Saeftinghedok is niet enkel omwille van de mobiliteitsproblemen waanzinnig. De vele natuurcompensatiegebieden (als gevolg van de havenuitbreiding) komen ons de strot uit. Laat ons de landbouw in onze regio behouden. Waar er ruimte beschikbaar is kan er best geïnvesteerd worden in alternatieve energie, maar de steun aan kernenergie en het behoud van de centrale in Doel, de steun aan de landbouw en tenslotte het behoud van Doel is prioritair.

Doel staat elf jaar na de noodlottige beslissing van 20 januari 1998 nog steeds op de kaart. Weliswaar geschonden en bijzonder kwetsbaar. Laten we lessen trekken uit de voorbije elf jaar en Doel behouden als een oase van rust aan de rand van de haven, als een historische trekpleister, als symbool voor onze band met de Schelde.

Het pleidooi van Maes mag niet beperkt blijven tot een open brief in zijn eigen partij. Beveren en het Waasland dienen dringend met een gezamenlijk verzet tegen het Saeftinghedok voor de pinnen te komen.

Bruno Stevenheydens (Fractievoorzitter Vlaams Belang Beveren, volksvertegenwoordiger federaal parlement)

Bron: www.brunostevenheydens.org