BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 9 september 2016

Doel 2020 houdt info-avond in Prosperpolder

Doel 2020 heeft in het Jeugdcentrum in Prosperpolder voor alle inwoners uit het GRUP-gebied een info-avond gegeven. Daarbij werd door Mr Igor Rogiers, Mr Kristof De Spiegheleire, Denis Malcorps en Jan Creve tekst en uitleg gegeven bij de actuele juridische stand van zaken. Meer bepaald over het arrest van het Hof van Justitie en de consequenties voor de procedure bij de Raad van State. Er werd ook dieper ingegaan op de aan gang zijnde procedure complex project en de rol die Doel 2020 daarin wenst te spelen. Tot slot kwam ook het thema "Doel en de polder als werelderfgoed" aan bod. Op de vergadering die op uitnodiging was, waren een 70-tal aanwezigen.