BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Helga Stevens, 12 februari 2009

Helga Stevens (N-VA) pleit voor heropleving van Doel

Naar aanleiding van het antwoord van Vlaams minister-president Kris Peeters op een schriftelijke vraag, pleit Vlaams volksvertegenwoordiger Helga Stevens (N-VA) niet alleen voor het behoud van het Hof ter Walle in Kieldrecht, maar ook voor een heropleving van het dorp Doel. Dat schrijft ze in een persmededeling.

Bulldozerbeleid?

Op 20 januari 2009 beval Vlaams minister-president Kris PEETERS, na wekenlange zware protesten van Doel 2020 en de erfgoedgemeenschap om de sloop van de twee historische hoeves te Kieldrecht met drie maanden op te schorten. Twee professoren kregen de gelegenheid om in die tijd een studie op te maken van de twee hoeves. Dit resultaat zou dan opnieuw besproken worden.

In antwoord op de schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Helga STEVENS lijkt minister-president een voorafname te doen op de beslissing die dan genomen zal worden. Hij stelt daarin namelijk expliciet te betwisten dat de afbraakwerken onzorgvuldig zouden zijn of zonder respect voor het erfgoed (integrale vraag en antwoord vindt u in bijlage).

Hoofdreden dat de hoeves tegen de vlakte moeten zijn de volgens de minister-president te verwachten nadelige effecten op het natuurgebied. Zo werden in 2008 door het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek significant minder nesten van broedvogels geteld in de omgeving van de bewoonde gebouwen, dan in de rest van het natuurgebied. Als de gebouwen behouden zouden worden zou er meer natuurcompensatie tegenover moeten staan. Daar klemt dus het schoentje. Helga STEVENS benadrukt echter dat de gebouwen net kunnen dienen voor vogels om in te nestelen, zoals nu het geval is (miniem actieve boerderij). In de omgeving staan trouwens ook weinig tot geen bomen. Ook zouden de kosten om de gebouwen, die onderhevig zijn aan vochtproblemen, in een goede staat te houden te hoog oplopen. Maar Helga STEVENS vernam uit een goed ingelichte bron dat het merendeel van de gebouwen geen vochtproblemen kent.

De minister-president benadrukt verder in zijn antwoord nogmaals dat het een spoedonderzoek en 'inventarisatie' betreft van de bouwkundige waarde van beide hoeves. Die woordkeuze zegt genoeg. Op de vraag van Helga Stevens of de historische hoeves geen andere functie kunnen krijgen, zelfs binnen een natuurcompensatiezone, komt er geen antwoord.

Wat de minister-president ook mag beweren: de aanpak van de hoeves kan niet los gezien worden van het dossier Doel. Met eenzelfde gretigheid laat de minister-president ook daar de bulldozers ruimte om hun werk te doen en drijft daarmee zijn visie door. Nochtans staat de komst van het Saeftinghedok en daarmee het gegeven dat het dorp Doel zou moeten verdwijnen, nog steeds niet vast. De N-VA is nog steeds van oordeel dat er geen voorafnames mogen gebeuren. Als het Saeftinghedok niet wordt gerealiseerd, en de opportuniteit daarvan is vandaag heel onzeker, moet Doel opnieuw kunnen heropleven en mag het niet reeds van de kaart geveegd zijn. De N-VA roept de Vlaamse regering op om dit te respecteren.

Helga Stevens,
Vlaams Volksvertegenwoordiger N-VA