BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 6 september 2016

Burgemeester van Beveren wil eigen dorp afbreken

Huidige veiligheidsmaatregelen in Doel stellen dan toch niet zoveel voor

Naar aanleiding van de brand in het klooster van Doel afgelopen donderdagnacht heeft de burgemeester van Beveren, Mark Van de Vijver, laten weten dat voor hem rond de beveiliging van Doel geen taboes mogen bestaan en... dat bijgevolg alle leegstaande huizen desnoods moeten afgebroken worden. De reactie van de burgemeester komt er na een eerdere vraag van Doel 2020 omtrent de politieke verantwoordelijkheid voor de aanhoudende vernielingen en brandstichtingen. In het bijzonder voor de te voorkomen brandstichting in het klooster van Doel. Het is duidelijk dat de gespierde taal van de burgemeester niet van aard is om voor oplossingen te zorgen. Integendeel. Er blijven vooral veel vragen over hoe het zo ver is kunnen komen.

  1. Doel heeft één toegangsweg die gecontroleerd wordt met camera. Waarom is er - voor zover ons bekend - van het tiental brandstichtingen van afgelopen jaren géén enkele opgelost?
  2. Waarom zijn ondanks de escalatie van vandalisme en geweld de problemen tot op de dag van vandaag op geen enkele manier in kaart gebracht? Nochtans noodzakelijk om gepast en efficiënt te kunnen reageren.
  3. Waarom bestaat er – ondanks herhaalde vraag - geen enkel structureel overleg met de bewoners? Zij weten toch best waar de problemen zitten?
  4. Waarom is er in al die jaren – ondanks herhaaldelijke vraag – nog altijd geen enkele aanzet gegeven tot een veiligheidsplan?
  5. Waarom heeft de gemeente Beveren àlle voorstellen van derden afgelopen twee jaar om het klooster in gebruik te kunnen nemen en (op eigen kosten te beveiligen!) afgewezen?

Volgens de burgemeester wordt er momenteel reeds zéér veel geïnvesteerd in de veiligheid van Doel. Maar is dat wel zo? Bij de bezoekers van slechte wil heerst vooral het gevoel dat ze in Doel doen wat ze willen. En niemand hen iets maakt. Dat lijkt grotendeels te kloppen. Het lijstje aan veiligheidsmaatregelen van gemeente en MLSO is dan ook vooral bijzonder beperkt.

  1. De gemeente Beveren investeert zo goed als niets om Doel een fatsoenlijk uitzicht te geven. Zelfs het politiekantoor heeft men langzaam maar zeker laten vernielen zonder er iets aan te doen. Aan beschilderde verkeersborden wordt al jaren niets gedaan. Eind juli stond het onkruid op de trottoirs een meter hoog. Niet echt signalen om bezoekers tot enige discipline aan te zetten.
  2. De politiepermanentie in Doel werd eerder opgedoekt. Politiepatrouilles moeten telkens van Beveren komen, dat oogt goed voor de manuren op papier maar het is weinig efficiënt.
  3. De slagboom is om de haverklap stuk maar aan een beter systeem is (nog) nooit gedacht.
  4. De twee (2) stewards waarvan sprake doen uitstekend werk. Maar ze worden alleen ingezet op zondag van 10u tot 17u. Sommige zondagen krijgen ze te maken met méér dan 1000 bezoekers. Bovendien kan op alle andere dagen iedereen zijn gang gaan. Een evaluatie van de stewards die maar voor het eerste jaar worden ingezet is er nog niet geweest. En in oktober stopt hun opdracht.
  5. Ook de nachtelijke permanentie doet goed werk maar zij kunnen niet zelf optreden. Bij de aanwezigheid van meerdere groepen in het dorp kunnen (en mogen) ze niets doen. Met een slagboom die meer open staat dan toe en politiepatrouilles die soms langer dan een half uur onderweg zijn nadat ze worden opgeroepen is het voor hen dweilen met de kraan open.

Na het jarenlang negeren van de problemen én van mogelijke oplossingen voor de problemen in Doel, plots suggereren dat afbraak de enige oplossing is, is weinig geloofwaardig. Volgens de burgemeester zal, ook als Doel definitief woongebied blijft, àlles moeten afgebroken worden voor nieuwbouw. Het valt te betwijfelen of die uitspraak op méér gebaseerd is dan het persoonlijk inzicht van de burgemeester. Feit is dat de faculteit architectuur van de KULeuven – we mogen aannemen dat die mensen weten over wat ze het hebben - een héél ander gedacht is toebedeeld over de toekomst van Doel. Het project 'een nieuwe toekomst voor Doel' dat afgelopen jaar gestart werd door de docenten architectuur krijgt trouwens met steun van de universiteit een vervolg van twee jaar. Misschien zou het goed zijn als de burgemeester van Beveren bij die mensen eens zijn licht opsteekt vooraleer al te dwaze dingen te zeggen.