BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 2 september 2016

Klooster Doel vannacht in brand gestoken

Tiende brandstichting op rij maar nog altijd geen veiligheidsplan of bijkomende maatregelen...

Afgelopen nacht rond 23u30 is het 19de eeuwse klooster in Doel in brand gestoken door onbekenden. De schade is aanzienlijk. Ook in een van de nabijgelegen sociale woningen werd brand gesticht op de eerste verdieping van een huis. Het is al bijna de tiende brandstichting op enkele jaren tijd in een dorp dat nog altijd bewoond wordt door enkele tientallen mensen. Die vragen al jarenlang voor betere beveiliging, een veiligheidsplan dat de problemen in kaart brengt en structureel overleg met de politie. Daar werd tot nu toe op géén enkele manier gehoor aan gegeven. Dat uitgerekend nu - op een moment dat wordt onderzocht of de haven haar containercapaciteit kan uitbreiden zonder Saeftinghedok - wordt brand gesticht in een van de beeldbepalende gebouwen in het dorp en in een huis dat nog in relatief goede staat was zet bijzonder veel kwaad bloed bij bewoners en actiecomités.Het klooster van Doel is een 19de eeuws gebouw waarin ook de meisjesschool van Doel was ondergebracht. Het staat op de inventaris van het Onroerend Erfgoed en staat in het archief van de Dossin Kazerne bekend als schuiloord voor Joodse kinderen tijdens de Tweede Wereldoorlog. In de zomer van 2014 bracht Sandra Landsman, dochter van Holocaustoverlevende Flora M. Singer een bezoek aan het klooster van Doel omdat haar moeder en tante er een tijdlang ondergedoken zaten. Zij drukte toen tegenover het gemeentebestuur de hoop uit dat ze er alles aan zouden doen om het klooster in goede staat te houden.

Tot 2014 fungeerde het klooster als Ontmoetingscentrum (OC) voor de bewoners van de deelgemeente Doel en vonden er tal van culturele activiteiten en concerten plaats. Ook tijdens de jaarlijkse Scheldewijding speelde het klooster telkenmale een belangrijke rol. Ten gevolge van aanhoudend vandalisme werd een deel van het klooster afgesloten voor gebruik. Het getalm met herstellings- en beveiligingswerken in 2014/2015 na aangerichte vernielingen zorgde voor nog méér vandalisme. De gemeente Beveren besliste om het gebouw niet meer ter beschikking te stellen als OC. Zéér tot ongenoegen van bewoners en verenigingen die het OC nog op regelmatige basis gebruikten.Het gebouw werd evenmin afdoende afgesloten zodat inbraken - zelfs op klaarlichte dag - tot op de dag van vandaag schering en inslag waren. Op die manier gingen de vernielingen nog verder... Door het veel te laattijdig beschermen van de glasramen van de kapel werden deze grotendeels vernield. De dakramen bleven maanden open staan... Vorig jaar was er door vandalen een gigantisch gat in het dak geslagen maar het duurde maanden eer het gedicht werd. Enkele weken geleden spoot het water op de benedenverdieping naar buiten nadat de waterleiding was vernield. één van de ramen op de benedenverdieping naast de hoofdingang staat al méér dan een week open. Enz...

Het klooster in Doel is nog altijd eigendom van de kerkfabriek van Doel maar het is al tientallen jaren in erfpacht gegeven aan de gemeente Beveren die het moet beheren 'als goed huisvader'. Afgelopen jaren werden met betrekking tot het klooster van Doel verschillende concrete voorstellen gedaan. In 2013 was er een concreet voorstel voor de organisatie van een 'stille-kunsten-festival' waarbij de organisatoren zich engageerden om het pand weer volledig op te knappen. Het werd afgewezen wegens 'mogelijke overlast voor de bewoners'. Het voorstel van de bewoners om op de eerste verdieping een bescheiden conciërgewoning in te richten (op eigen kosten!) werd afgewezen want 'in strijd met het woonrecht'. In 2015 was er het voorstel van de aalmoezenier van de psychiatrie in Sint-Niklaas Raf David die samen met een aantal religieuzen en geëngageerde burgers het klooster een tweede leven wilde geven als een soort van bezinningsoord. Daartoe stelden zij een ondererfpacht voor. Zodat de gemeente haar rechten zou kunnen handhaven terwijl zij al de lasten op zich zouden nemen. Afgewezen. En tot slot was er ook nog in de zomer van 2015 de vraag van Fernand Huts om het klooster te mogen gebruiken voor zijn groots event 'zomer in Doel'. Huts wilde daarbij alle nodige herstellingswerken uit eigen zak betalen. Maar ook dat werd afgewezen.

Dat afgelopen nacht dit prachtig gebouw finaal in brand is gestoken kan - met zoveel politieke onwil - nog moeilijk verbazen. Het is méér dan de illustratie van een lamlendig beleid dat jarenlang alles in het werk heeft het gesteld om het dorp Doel onnodig kapot te maken.Om het dorp 's nachts enigszins te beveiligen is een slagboom geplaatst bij het binnenrijden van het dorp. Maar die is al een week stuk... Bij het binnenrijden van het dorp staat er een camera die alles registreert maar toch is er van alle brandstichtingen afgelopen jaren zo goed als geen enkele opgelost...

Doel 2020 vraagt dat werk wordt gemaakt van een onderzoek naar de brandstichtingen in Doel en dat er NU werk wordt gemaakt van een écht veiligheidsbeleid voor het dorp. Doel 2020 vindt het ook noodzakelijk dat er een onderzoek komt naar de politieke verantwoordelijkheid. In het dossier Doel is er al veel te lang aan struisvogelpolitiek gedaan. Wie hier verantwoordelijkheid heeft moet ze eindelijk maar eens opnemen.