BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 15 augustus 2016

42e Scheldewijding en Doelse Feesten brengen opnieuw méér dan 20.000 mensen op de been

In Doel vond afgelopen weekeind de 42e editie van de Scheldewijding plaats. Dat werd andermaal een voltreffer met meer dan 20.000 deelnemers. Ook de veerboot tussen Lillo en Doel die eerder was afgeschaft maar door tussenkomst van minister Ben Weyts weer in de vaart was gebracht voor afgelopen zondag kende een overdonderend succes. Na de Scheldewijdingsmis trok de stoet richting Schelde met aansluitend Scheldewijding en bootwijding olv aalmoezenier De Maeght en pastoor Van de Velde. De wijding werd opgeluisterd door verschillende shantykoren. Op de Scheldedijk stonden jongeren van de Derde Generatie, de jongerenactiegroep uit de polders, met een groot spandoek 'grenzen aan de groei, ruimte voor polder en Doel'. Verder vond een grote rommel en brocantemarkt plaats in de verschillende straten van het dorp, een ambachtenmarkt, schaapdrijven met honden, een roofvogelshow. Tot laat in de avond vonden nog muzikale optredens plaats.

De Scheldewijding vond de eerste keer plaats in 1975. Daarmee wilden de toenmalige bewoners duidelijk maken dat ze het niet eens waren met de havenuitbreidingsplannen die het dorp van de kaart zouden vegen. Nog meer dan vroeger zijn de Scheldewijdingsfeesten de afgelopen jaren uitgegroeid tot een massamanifestatie tégen de havenuitbreidingsplannen die Doel en de omliggende polders van de kaart proberen vegen. De recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie die het GRUP-plan in tegenstrijd verklaart met het Europees recht zorgde voor een bijzonder optimistische noot bij de deelnemers. Dat werd onder meer geïllustreerd in de ruime belangstelling voor het project van de KULeuven die met een opgemerkte stand aanwezig waren op de Scheldewijding en een project zijn gestart om een nieuwe toekomst voor Doel uit te tekenen.