BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

DorpsDichter, 23 maart 2009

Dorpsdichter Frank De Vos schrijft brief aan Minister President Peeters

Onze kersverse dorpsdichter Frank De Vos heeft naar aanleiding van het Knack interview met Kris Peeters de pen meteen in de inkt gesopt en een brief in koningsblauw naar onze Minister President geschreven. Sommige uitspraken in het interview stemmen onze dorpsdichter hoopvol. Hij verzoekt Kris Peeters een moratorium af te kondigen op de afbraakwerken en onze "held van Doel" te worden...

Aan Kris Peeters in Koningsblauw

Antwerpen, 23 maart 2009

Aan de Heer Kris Peeters, Minister-President.

Geachte Heer Peeters, minister-president,

"...Vlaanderen, slimme draaischijf: dat is ons uitgangspunt. We kunnen niet zeggen: laat nog meer containers tot ons komen. We hebben al problemen genoeg. In zekere zin zijn we slachtoffer van ons succes. We moeten dus alles kritisch bekijken, ook het Saeftinghedok. Op een bepaald moment moet je als beleidsmaker de moed hebben om van het ene scenario over te schakelen op het andere. Blind je plannen doorzetten kan achteraf gezien worden als onverantwoord politiek gedrag. Dat geldt ook voor de Oosterweelverbinding..." (Knack 18/03/09, pag. 31-32)

Na het lezen van uw warme woorden in Knack, doop ik mijn pen respectvol in 'Koningsblauw'. U kent misschien nog deze inkt, het Duitse 'KŲnigsblau' van het merk Pelikan, in een leuk flesje overigens.

In de lagere school schreven we ermee. Van de inspanning hing het puntje van je tong uit je mond. We krasten deze kleur met een koperen pen op wit papier. Af en toe bleef je pen haken. We sakkerden dan op de pen en niet op onszelf. Met de jaren groeide het inzicht waar de weerhaken lagen.

In Doel lazen wij uw woorden, mijnheer de minister-president. Het inzicht dat je altijd moet durven afwijken van vastgelopen paden, verroeste egelstellingen dient te slopen, altijd aan jezelf moet schaven. We lazen uw woorden met vertrouwen en hoop. Wij lazen ze niet als een holle oneliner waarmee we als burger in deze communicatietijd zo gezegend worden. Inzicht, niets is menselijker, niets maakt een mens groter. Het inzicht waardoor je andere mogelijkheden wil bekijken is geen blinde haarspeldbocht van 180 graden nemen.

Mogen wij u daarom vragen om een moratorium op de afbraak van de huizen af te kondigen? Dit zal iedereen ademruimte geven voor een diepgaand onderzoek naar alternatieven zoals de waarde van een erfgoed ons doorheen de eeuwen overgedragen, naar de zachte economische waarde van kunst en toerisme als een meerwaarde voor de haven van Antwerpen.Welvaart betwisten wij niet.

We kunnen dan opnieuw heropbouwen met een minimum aan overheidsmiddelen, een fractie zelfs van wat nu wordt besteed aan de fauna in het communicatierijk.

Mogen wij u vragen om van Doel niet langer een mortuarium te maken?Er wonen nog steeds 200 mensen.

Bij deze nodig ik u eveneens uit om eens een kijkje te komen nemen. Liefst in mei wanneer Kunstdoel er zijn eerste grote kunstproject zal opzetten met de meest gelauwerde kunstenaars uit onze gemeenschap. Breng in deze verkiezingstijd gerust de cameraploegen mee. Politie hoeft niet. Ik stel voor dat we dan samen frikadellenkoek met krieken eten met een Palm, dat bier uit Klein Brabant. Puurs ligt er midden in.

Mijnheer Peeters, wees onze held.

Namens Kunstdoel vzw
Met Dorpsdichterlijke groet
Frank De Vos,
Dorpsdichter Doel 2009-2011