BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 20 mei 2016

Aanbesteding MLSO loopt vandaag af

Veel ongerustheid en boosheid bij bewoners die onverwacht bezoek krijgen van aannemers

Vandaag loopt de aanbesteding van de MLSO ten einde voor de sloop van 251 woningen en boerderijen in Doel en het ruime poldergebied. https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=233555 De aanbesteding werd vreemd genoeg uitgeschreven ondanks het feit dat Doel opnieuw als woongebied op de kaart staat en ook voor de rest van het GRUP de auditeur voor de Raad van State de vernietiging heeft geadviseerd.

Over deze onnodige en provocerende actie communiceerde de MLSO in de voorbije weken dat het "slechts" om een raamakkoord ging "enkel nodig in geval de veiligheid noopt tot slopen". Het raamakkoord zou geen concrete consequenties hebben. Ook zou Doel 2020 met zijn reactie op dit bestek van een mug een olifant hebben gemaakt.

Dat is echter niet wat de bewoners van deze huizen mogen ervaren. Voorbije dagen werden de mensen in de polders ongevraagd en ongewenst geconfronteerd met sloopgrage aannemers die met hun gevolg private eigendommen betraden en foto's kwamen nemen... Al deze would-be slopers gaan er - voortgaande op de aanbesteding van de MLSO - van uit dat ze deze zomer met de sloop kunnen beginnen. Iets wat aan de veelal niets vermoedende bewoners door deze lieden ook als dusdanig werd gecommuniceerd. Het is niet moeilijk om zich voor te stellen wat dat voor mensen die van niets weten betekent.

Dat bewoonde huizen, zelfs nog huizen in privť-bezit(!), historische boerderijen,... onder het mom van veiligheid op een sloperslijst zijn geplaatst terwijl het GRUP is geschorst - de juridische basis die noodzakelijk is voor een sloopvergunning - is onverdedigbaar. Dat mensen die van niets weten vervolgens worden geconfronteerd met lieden die enkel munt willen slaan uit de afbraak van alles wat nog recht staat in de streek, is een regelrechte schande. Dat heeft niets met noodzaak te maken. Maar voor de MLSO Ė hoe wereldvreemd zijn deze mensen eigenlijk? - is dit wederom de normaalste zaak van de wereld.

En daarmee zijn we gekomen aan het zoveelste rondje intimidatiepolitiek tegenover de veelgeplaagde bewoners van het poldergebied. De MLSO mag dan de vermoorde onschuld spelen, voor de bewoners - waaronder verschillende hoogbejaarde mensen die soms van niets weten - zijn deze spelletjes verre van onschuldig. Het feit ook dat er tientallen bewoonde huizen en hoeves op de lijst staan die in goede tot perfecte staat zijn, toont aan dat 'de veiligheid' een drogreden is die wordt gebruikt om de sloop van het volledige gebied voor te bereiden.

Het is trouwens opmerkelijk hoe de MLSO het steeds heeft over 'veiligheid'... als het gaat om sloopwerken te rechtvaardigen. Vreemd genoeg bleef het deze week aan de kant van de MLSO oorverdovend stil na de tsunami van geweld in het polderdorp Doel. Nochtans is het terugdringen en voorkomen van al dat geweld perfect mogelijk. Het zou ook voor de vele bezoekers van het dorp een geruststellende gedachte zijn. Maar blijkbaar besteedt de MLSO de financiŽle middelen van de gemeenschap liever aan intimidatiepolitiek en onnodige afbraken.