BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 23 mei 2016

Tientallen grote spandoeken tegen Saeftinghedok op de Ring rond Antwerpen

Verkeersrealiteit bewijst dat Saeftinghedok gewoon niet kan

Een dag van regen en voor de zoveelste keer op rij stond deze morgen alles dicht rond Antwerpen. 400 km file in het ganse land met Antwerpen opnieuw als absolute koploper.

In het rapport verkeersindicatoren snelwegen 2015 staat te lezen dat in 2015 het verkeer op de Vlaamse snelwegen op werkdagen is toegenomen met zo'n 2%. De filezwaarte steeg met 2% tot 4%. Het structurele fileprobleem blijft toenemen. Nergens is het drukker dan op de Antwerpse Ring, dat ook uitgesproken koploper is wat betreft vrachtverkeer. In de top 40 van de drukste wegsegmenten voor vrachtwagens situeren er zich 37 direct rond Antwerpen. Daarvan 20 op de Ring rond Antwerpen met telkens meer dan 16 000 vrachtwagens per dag en per richting!Volgens de vijfjaarlijkse verkeerstelling van de Haven van Antwerpen is 25% van alle vrachtwagens rond Antwerpen havengerelateerd. Met een schaalvergroting zoals die van het Saeftinghedok wordt de huidige capaciteit voor behandeling van containers méér dan verdubbeld! Wat dat betekent voor de mobiliteit rond Antwerpen laat zich raden. Want het overgrote deel van de containers gaat nog altijd per vrachtwagen. En grotendeels oostwaarts. Wat dus wil zeggen dat alles van Linkeroever naar Rechteroever moet, door de Kennedytunnel en over de Antwerpse Ring...

Dat is waar de actievoerders met hun spandoeken deze morgen de aandacht op wilden vestigen: de realiteit maakt een Saeftinghedok onmogelijk. Met een Saeftinghedok staat alles - ook in de haven - stil.