BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 11 mei 2016

Eerste dorpscafé Prosperpolder geeft geen antwoorden op vragen bewoners

Gemeente Beveren moet zich eindelijk losmaken van betutteling en zich laten respecteren!

Het 'Poldercafé' over de toekomst van Prosperpolder dat de gemeente Beveren deze week organiseerde in café den Angeluus voor de bewoners van Prosperpolder laat meer vragen dan antwoorden achter. Zo bleek na de bijeenkomst waar zo een 70 geïnteresseerden op waren afgekomen.

Met de organisatie van 4 Poldercafé's (drankbonnen incluis) wil de gemeente Beveren de bewoners van Prosperpolder laten kennismaken met een inrichtingsstudie voor Prosperpolder en directe omgeving. Het is een gemeenschappelijk initiatief van het Vlaams Gewest, het Havenbedrijf, de MLSO en de gemeente Beveren. De opdracht wordt uitgevoerd door Atelier Romain en Tri.zone. Tijdens de eerste voorstelling werd het duidelijk dat vooral sterk wordt ingezet op (gestuurde) communicatie. Op de vraag wat er nu al concreet was uitgewerkt kregen de aanwezigen zo goed als geen antwoord. De gemeente – vertegenwoordigd door verschillende medewerkers van de studiebureaus, burgemeester Mark Van de Vijver en schepen Boudewijn Vlegels - kreeg op de avond zo goed als geen enkele positieve respons.

De aanwezigen stoorden zich vooral aan het idee dat Prosperpolder MOET veranderen. En dat op een manier die absoluut niet noodzakelijk is. Zoals blijkt uit de summiere antwoorden wil men vooral sterk inzetten op toerisme en recreatie. Prestigeprojecten zoals de zware investeringen in het Jeugdcentrum, de geplande verhuis van het Hoog Huis en de plannen rond de Prosperhoeve lijken daar op te wijzen. De vrees bestaat dat hierdoor Prosperpolder een soort van evenementendorp wordt. Aanwezigen spraken van een polder-Bokrijk en een polder-Disney. Iets wat het dorp en zijn huidige aantrekkingskracht – als rustig kerkdorp - finaal zou wijzigen. Ander aspect is dat de landbouw in het dorp zwaar onder druk komt te staan. Mogelijk volledig verdwijnt. Niet alleen verdwijnt heel wat landbouwgrond door de omliggende natuurcompensaties. Men wil ook het Hoog Huis dat een soort van cultuurcafé moet worden, inplanten midden tussen twee landbouwbedrijven. Daarvoor moet zelfs een oude boerderij verdwijnen.

Doel 2020, niet uitgenodigd maar op vraag van de bewoners aanwezig met een sterke delegatie, wees op de dubbelzinnige houding van het gemeentebestuur. Enerzijds wordt het GRUP-plan aangevochten bij de Raad van State maar anderzijds wordt voortgaand op het zogezegd 'beslist beleid' een plan uitgewerkt voor Prosperpolder dat dit dorp omvormt tot een relictdorp terwijl de rest van de polder wordt opgegeven. Schepen Boudewijn Vlegels antwoordde hierop – tot verbazing van de aanwezigen - dat het duidelijk is dat de Vlaamse Regering toch zal doorgaan met het GRUP-plan. Als geloof in de rechtstaat kan dat tellen... Voor Doel 2020 is dit niet alleen een voorbarige uitspraak, ze staat ook haaks op wat de VR eerder zelf al te kennen heeft gegeven, namelijk dat ze de uitspraken van de RVSt zal respecteren en er géén tweede nooddecreet komt.

Het GRUP heeft momenteel al verregaande gevolgen voor de bewoners van Prosperpolder. Zo wordt momenteel een groot deel van het Poldergebied omgevormd tot een natuurcompensatiegebied. Daarvoor worden dijken en brede ringgrachten aangelegd. Verschillende bewoners beklaagden zich erover dat de diepe ringgrachten vlak naast de weg liggen en tot vlak bij de huizen komen waardoor een ronduit 'levensgevaarlijke' situatie is gecreëerd.

Andere kwestie is dat door het GRUP Prosperpolder volledig herbestemd is tot woongebied waardoor alle landbouwgronden nu zogezegd bouwgronden zijn en er door de bewoners planbatenheffing dient betaald te worden. Zelfs voor hun tuinen. Die planbatenheffing loopt voor verschillende inwoners tot in de honderdduizenden euro... De zaak werd door Doel 2020 al twee jaar geleden aanhangig gemaakt maar is nog altijd niet van de baan. De gemeente wil nu een collectief bezwaarschrift indienen. Of dat veel zal opbrengen is maar de vraag.

Doel 2020 is van mening dat de gemeente Beveren veel te makkelijk mee gaat in de plannen van het Antwerps Havenbestuur. Het actiecomité vindt het tevens onbegrijpelijk dat burgemeester en schepenen er al bij voorbaat van uitgaat dat haar eigen juridische procedures tot niets dienen en veronderstelt dat het Saeftinghedok er sowieso komt. Op die manier wordt de vernietiging van één tiende van het grondgebied van Beveren een 'selffulfilling prophecy'. De gemeente Beveren moet zich als gemeente laten respecteren ipv zich te laten betuttelen. In die zin zijn de plannen voor Prosperpolder die uitgaan van een GRUP dat werkelijk nefast is voor gans Beveren en het Waasland absoluut te verwerpen. In plaats daarvan dient de gemeente Beveren voortgaande op de juridische situatie - het GRUP in Doel is geschorst en voor de rest van het gebied wordt hetzelfde verwacht – een toekomstplan te maken voor de polder én Doel. Dat was trouwens bij het begin van de legislatuur in het vooruitzicht gesteld. Daarbij is ook een erfgoedbeleidsplan méér dan noodzakelijk. Niet alleen voor een gebouw als de Prosperhoeve waar men mee hoopt te kunnen uitpakken, maar voor gàns de Polder én Doel. Daar staan nu tientallen bouwkundig belangrijke relicten met erfgoedwaarde te verkommeren. Zij schreeuwen om meer dan gewone aandacht.