BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 5 mei 2016

Doel 2020 en Havenbestuur voor het eerst in bijna 20 jaar rechtstreeks in gesprek met elkaar

D2020 en het Antwerps Havenbestuur hebben gisterennamiddag en -avond voor het eerst in bijna 20 jaar een rechtstreeks gesprek gevoerd met elkaar. Dat gebeurde als uitloper van het door Canvas georganiseerde debat in de Bourla in Antwerpen na de publieksvertoning van 'Oratorium zonder Doel'. Bij de afloop van het debat waar het Havenbedrijf, Alfaport, Straten-Generaal en Doel 2020 aan deelnamen verklaarden zowel het Havenbedrijf als D2020 bereid te zijn om in gesprek te gaan met elkaar. Dat gebeurde dus gisteren voor het eerst tijdens een meer dan drie uur durende ontmoeting in het Havenhuis te Antwerpen. Aan het gesprek namen voor het havenbestuur Eddy Bruyninckx, Kurt Tuerlinckx, Bjorn Verhoeven en Greet Bernaerts deel. Verder Gerlinde Bressinck van de Erfgoedgemeenschap Doel & Polder (EGD&P) en Denis Malcorps en Jan Creve van Doel 2020.

Het was een gesprek dat als open en zakelijk te omschrijven valt.

Eddy Bruyninckx drukte de hoop uit dat D2020 openstaat voor de economische argumenten die pleiten voor het Saeftinghedok.

Van zijn kant heeft Doel 2020 verduidelijkt dat er voor het project nog veel onbeantwoorde vragen zijn. Dat er bovendien geen maatschappelijk draagvlak bestaat voor het megadok. Illustratie daarvan de groeiende kritiek in Antwerpen zèlf van de burgeractiecomités. Ondertussen sleept men zich al méér dan 15 jaar van rechtszaak naar rechtszaak zonder uitzicht op een oplossing.

Voor D2020 is het duidelijk dat inname van grote gebieden open ruimte in functie van havenuitbreiding scenario's zijn uit het verleden, niet van de toekomst. In de perceptie - zowel in de regio als internationaal - is dit alles voor de Antwerpse Haven nefast. Daar kunnen zelfs de meest grootschalige reclamecampagnes weinig aan verhelpen.

Uitgangspunt van het gesprek was een nota met 7 vragen aan het Havenbestuur.

Op basis daarvan kwamen D2020 en het havenbestuur overeen dat er in functie van de geplande schaalvergroting op Linkeroever een nauwgezet onderzoek dient te gebeuren naar de gevolgen op vlak van mobiliteit en de concrete verwachtingen met betrekking tot de modal shift (verhouding vrachtverkeer- binnenvaart – goederenspoor) inzake containertransport.

Doel 2020 en het Havenbedrijf zijn het er ook over eens dat met name voor de behandeling van containers in de Antwerpse Haven alle alternatieven en scenario's onderzocht moeten worden in functie van te verwachten volumegroei. De te onderzoeken scenario's betreffen zowel de Antwerpse context als de ruimere regionale context. En dat zonder enig taboe.

Met betrekking tot het gebied buiten de zone van het Saeftinghedok fase 1 zal onderzocht worden in welke mate de gehuchten, geïsoleerde woningen en boerderijen en bouwkundig erfgoed kunnen behouden worden.

Het Havenbestuur ging ook akkoord om na te gaan hoe controverse rond bewoning en sloop in het zgn projectgebied in de toekomst kan vermeden worden.

Het Havenbestuur en Doel 2020 zijn het er over eens dat al deze stappen best gebeuren onder toezicht van een 'neutrale' figuur die door beide partijen wordt aanvaard.

Er werd afgesproken om de gesprekken volgende maand voort te zetten. Bij voorkeur vanaf dan reeds onder leiding van deze door alle partijen aanvaarde figuur.