BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 10 april 2016

Scherp debat tussen haventopman en D2020 gaat documentaire over Doel op Canvas vooraf.

Havenbestuur probeerde eerder documentaire op Canvas te stoppen

Zaterdag 9 augustus vond voorafgaand aan de uitzending op Canvas de publieksvoorstellling van de documentaire van Manu Riche 'Oratorium zonder Doel' plaats in de Bourla in Antwerpen. De voorstelling kreeg ook een keynote van David Van Reybrouck en werd gevolgd door een debat tussen Haventopman Eddy Bruyninckx, Stephan Vanfraechem van bedrijvenkoepel Alfaport, Jan Creve van D2020 en Manu Claeys van Straten-Generaal. In de hal was ook nog een tentoonstelling opgezet door de faculteit architectuur van de KU Leuven die nadenkt over een andere invulling van het dorp Doel. Op het event waren volgens Canvas in totaal bijna 300 mensen aanwezig.Daarnaar gevraagd antwoordde Bruyninckx op de vraag wat hij van de film vond dat hij het 'een goede film' vond. Iets wat in de zaal op nogal wat scepsis werd onthaald gezien de poging van het Havenbedrijf om per aangetekende brief de uitzending op Canvas te proberen tegenhouden. Dat feit was eerder op de dag bekend gemaakt door Fernand Huts. Huts was aanvankelijk ook gevraagd voor deelname aan het debat maar dat botste op een veto van Bruynninckx... De documentaire werd daarmee voor een stuk ingehaald door de realiteit. In de film van Riche wordt duidelijk hoe juridische kunstgrepen, achterkamertjespolitiek en pure intimidatie tot de dagdagelijkse praktijken van het Vlaamse havenbeleid behoren. De documentaire legt ook haarscherp bloot hoe het Havenbedrijf zich in haar havenuitbreidingsplannen helemaal schikt naar de wensen van containerrederij MSC. Of hoe ten tijde van de schorsing van de bouwvergunning voor het Deurganckdok het nooddecreet werd gesmeerd met 'goed eten en drinken' voor de bezoekende delegatie van Vlaamse parlementsleden.

Haventopman Eddy Bruyninckx, gesteund door Stephan Vanfraechem van bedrijvenkoepel Alfaport, week tijdens het debat geen haar af van zijn pleidooi voor een snelle start van de aanleg van het Saeftinghedok. Volgens Bruynninckx zijn er – als het Saeftinghedok er niet komt - tienduizenden arbeidsplaatsen in het gedrang. De havenbaas stelde ook dat het Delwaidedok niet langer bruikbaar is voor containeroverslag omdat de grote schepen niet meer door de sluizen kunnen. Creve wees erop dat het discours van Bruyninckx stilaan op een mantra begint te lijken maar niet klopt. De Berendrechtsluis is – zolang dat de Deurganckdoksluis defect is wegens wateroverlast - nog altijd de grootste sluis ter wereld. Zelfs twee keer zo breed als de sluis van het Panamakanaal. Bovendien is er nog altijd een ruime groeimarge voor containers. In totaal wordt er in de Antwerpse Haven 9 miljoen TEU (standaardmaat) aan containers verhandeld terwijl er in de haven een totale capaciteit is van méér dan 15 miljoen TEU... Met de aanleg van het Saeftinghedok zou er nog eens 15 miljoen TEU bijkomen... Hoe moeten al die extra containers afgevoerd?

Bruyninckx en Van Fraechem wezen er op dat de Haven maatregelen neemt om meer vervoer via de binnenvaart en over het spoor te laten gaan. Maar op een vraag van Manu Claeys in welke mate de Haven daar voor klaar is bleef de Haventopman het antwoord schuldig. Bruyninckx minimaliseerde het aandeel van de haven in het verkeer op de Antwerpse Ring maar werd daarin door Creve – cijfers in de hand – tegengesproken. 25% van alle vrachtverkeer op de Antwerpse ring is havengerelateerd. Volgens de meest minimalistische ramingen zouden er met het Saeftinghedok 6 tot 7000 vrachtwagens per dag bijkomen. In de Plan-Mer voor het GRUP en de MKBA van het Saeftinghedok wordt bovendien gesproken over een zware hypotheek op de mobiliteit in de streek. Volgens beide studies zal de komst van het Saeftinghedok zelfs problemen geven voor de toegankelijkheid van de Haven zélf... Daarop hadden Bruyninckx en Van Fraechem niet echt weerwoord. Manu Claeys van actiegroep stRaten-generaal ziet eveneens grote mobilitietsproblemen en wees toenemenden stijging van havenverkeer dat van Linkeroever naar Rechteroever gaat.

Manu Claeys van actiegroep stRaten-generaal pleitte ook voor een overlegmodel om het dossier uit de impasse te halen maar vond daarbij geen gehoor aan havenkant. Het debat ging er bij tijden erg rumoerig en vooral scherp aan toe. Het was de eerste keer sedert het ontstaan van Doel 2020 in 1997 dat het actiecomité de kans kreeg om in debat te gaan met havenbestuur.