BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 15 april 2016

MLSO-directeur Peter Van de Putte liegt!

In een reactie gisteren tegenover de pers verduidelijkte directeur Peter Van de Putte van de MLSO dat de meer dan 251 geplande afbraken in Doel en de polder enkel en alleen plaatsvinden omwille van de veiligheid. Dat is geen drogreden meer maar een pure leugen.

Veel van de woningen die op de lijst staan zijn nog altijd bewoond of worden gebruikt. Het gaat bovendien om in totaal bijna 300(!) woningen. Er zitten in het bestek bovenop de 251 woningen in Doel ook 38 woningen/hoeves verspreid over de hele Saeftinghezone waarvan de meeste nog bewoond zijn of actief in bedrijf. De geplande afbraken gaan zelfs tot op de Oud Arenberg en de Pillendijk in Kieldrecht.

Onder de huizen die op de lijst staan: àlle huizen in Doel die bewoond zijn. O.m. dat van gemeenteraadslid Marina Apers, de familie Malcorps, de engel van Doel,... Ook het populaire café Doel 5 staat op de lijst. Verder buiten de dorpskom: de hoeve van Guido van Mieghem, zo goed als gans het gehucht Saeftinghe, Het gemeenschapshuis De Doolen, de historische Olifanthoeve, de maalderij Lambers in Kieldrecht,... In de timing wordt bovendien voorzien dat de afbraken beëindigd moeten worden in augustus 2017... En dat terwijl het ganse GRUP en daarmee het Saeftinghedok zo goed als op apegapen ligt...

Het is duidelijk dat hier geen enkel rechtskader voor bestaat. Het gaat om een smeerlapperij zonder voorgaande. Een pure vernietigingsoperatie die niets of niemand ontziet: geen mensen, geen erfgoed. Een aanbesteding en timing voor effectieve afbraak vormen in de normale wereld de laatste stap. Niet de eerste.

Wij dagen Peter Van de Putte en zijn voorzitter Vlegels uit om samen met ons (én de pers) de ronde te maken van al deze huizen die zij op de lijst hebben gezet om af te breken en ons aan te tonen waarin de onveiligheid zit van al die huizen, panden en boerderijen die momenteel nog bewoond worden of in gebruik zijn. Wij zullen hen dan op onze beurt tonen welke huizen zij al jarenlang wetens-willens laten kapotgaan op de meest stuitende manier.

De vernietigers van Doel en de polder mogen zich alleszins aan gepaste actie verwachten. Wij laten onszelf en de polder niet – zo maar – kapot maken.