BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

KunstDoel, 14 april 2009

KunstDoel houdt bevraging over Doel-standpunt politici

Op 4 april verzocht KunstDoel de Vlaamse volksvertegenwoordigers een standpunt in te nemen over Doel en dit ten laatste tegen 30 april mee te delen. Alle Vlaamse parlementsleden kregen volgende tekst in hun postvak:

Verzoek vanwege KunstDoel een standpunt over Doel bekend te maken

Geacht lid van het Vlaams Parlement,

U bent op de hoogte van de problematiek in Doel en het noeste afbraakbeleid van onze Vlaamse regering. Momenteel wordt pal in het hart van het dorp gesloopt, zonder mededogen voor de omwonenden en zonder dat er duidelijkheid is over een nieuwe bestemming voor het grondgebied van het dorp.

KunstDoel ondervindt bij de bevolking en onder kunstenaars – en niet de minste als u de affiche van het KD-Inside project bekijkt - veel sympathie voor het voorstel het dorp te behouden als een cultureel rustpunt binnen en voor de haven. De huidige bewoners zouden volgens dit voorstel in alle gemoedsrust in het dorp kunnen blijven totdat het definitieve contract voor de bouw van een tweede containerterminal ondertekend wordt - een compromisbeslissing die trouwens in 2000 door de toenmalige regeringsploeg genomen werd, maar die de huidige Minister-President naast zich neerlegt.

Om de politieke transparantie bij de komende Vlaamse verkiezingen te bevorderen, verzoeken wij u vriendelijk uw standpunt als vertegenwoordiger van het volk t.o.v. deze problematiek kenbaar te maken en één van onderstaande opties aan te kruisen:

  1. Ik ben voor het behoud van Doel als cultureel rustpunt in de haven tot de ondertekening van het contract voor het nieuwe dok.
  2. Ik ben voor de verdere afbraak van Doel, zelfs indien er geen duidelijkheid bestaat over een nieuwe bestemming
  3. Ik heb terzake geen mening

Wij verwachten uw antwoord per kerende tegen 30 april 2009.

Alle reacties zullen in vier kolommen (de drie bovenvermelde opties + geen reactie) opgelijst worden op de Kunstdoel website en publiek gemaakt worden op de feestelijke opening van het KunstDoel-Outside openluchtproject op 24 mei.

Binnenkort ontvangt u tevens een uitnodiging voor de opening op 2 mei van KunstDoel-Inside, het project met 10 gerenommeerde Belgische kunstenaars. Misschien is dit een geschikte gelegenheid voor u om in een ontspannen en artistieke sfeer de mogelijkheden die het dorp nog te bieden heeft, ter plaatse te bekijken?

Dank bij voorbaat voor uw reactie,
Frans Gielen, student filosofie, i.s.m.
KunstDoel vzw.
Meer info: www.kunstdoel.net

Spraken zich uit voor het behoud van Doel:

NVA: Helga Stevens, Mark Demesmaeker, Piet De Bruyn, Jan Peumans
GROEN: Jos Stassen, Rudi Daems, Vera Dua, Eloi Glorieux, Jef Tavernier, Mieke Vogels
ONAFHANKELIJK: (ex-Spirit): Dirk De Cock

Je kan de antwoorden volgen op www.kunstdoel.net, waar je ook de e-mail adressen van de volksvertegenwoordigers vindt.