VIDEO: Doel, de vernietiging van een dorp

 
  
 

Persmededeling Doel 2020, 21 maart 2016

Vragen bij betrouwbaarheid verkeerstelling Antwerpse Haven

Vandaag start de vijfjaarlijkse verkeerstelling van de Haven van Antwerpen. Die telling gebeurt vreemd genoeg net voor MSC, de belangrijkste rederij van Antwerpen, van Rechteroever naar Linkeroever verhuist. Uit de vorige vijfjaarlijkse tellingen bleek volgens het Havenbedrijf dat de verkeersdrukte op de Antwerpse wegen slechts in zeer geringe mate toe te wijzen was aan havengebonden verkeer. Dat moet duidelijk voor de volgende vijf jaar nog eens bewezen worden vooraleer de miljoenen containers van MSC van Linkeroever weer naar rechteroever gaan... Het havenbedrijf geeft bovendien geen volledig beeld. In haar voorstelling van zaken heeft zij het over nog geen 5% havenverkeer. Als we echter het vrachtverkeer in rekening nemen (daar gaat het per slot van rekening om) dan blijkt het om 25% van alle vrachtwagens te gaan die havengerelateerd zijn.

Het havenbestuur liet vandaag bij monde van haar woordvoerder alleszins niet veel onduidelijkheid bestaan over het opzet: "aantonen dat een havenuitbreiding géén extra verkeersdrukte zal meebrengen op de Antwerpse Ring." Daarmee weten we gelijk wat het feitelijke opzet is én hoe we de resultaten moeten lezen.