BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Bruno Stevenheyens, 17 februari 2016

Beslissing stopzetting Veer Doel – Lillo zonder cijfermateriaal

Vorig jaar, enkele weken voor Pasen, werd bekendgemaakt dat de Vlaamse regering omwille van besparingsplannen eraan dacht de gratis veerdienst tijdens de weekenden tot eind september af te schaffen. Na enige tijd werd beslist om de veerdienst toch nog op zondag te laten varen maar enkel nog tot eind augustus. Als reden voor de afbouw werd niet meer de besparing opgegeven maar het toenemende scheepvaartverkeer richting Deurganckdok. Op zaterdag werd er niet meer gevaren. Bij de start van het vaarseizoen vorig jaar werd door de bevoegde minister gesteld dat het veer zal blijven varen zolang de veiligheid en het vaarverkeer het toelaten.

In oktober 2015 antwoordde het college van de gemeente Beveren op een door mij gestelde schriftelijke vraag dat tijdens een ambtelijk overleg op 1 juli 2015 reeds meegedeeld werd dat de veerdienst niet meer zou uitvaren, behalve mogelijks nog in een beperkt regime op bepaalde dagen.

Sinds oktober 2015 tracht ik de nodige informatie omtrent de huidige en te verwachten trafiekgegevens van en naar het Deurganckdok te bekomen. Na een lange periode van uitblijven van antwoord en na de nodige herinneringen te hebben gestuurd heb ik bevestigd gekregen dat de beslissing tot afbouw van de uurregeling is genomen omwille van de veiligheid maar dat men de huidige en te verwachten trafiekgegevens niet kent. Wel deelde men mij mee dat er nauwelijks een verschil in scheepvaartverkeer zou zijn op een weekenddag of tijdens een weekdag.

Vandaag ontving ik na eerst de gemeente Beveren, vervolgens Agentschap Maritieme Dienstverlening, vervolgens Kust en Waterwegen en Zeekanaal nv en vervolgens het Havenbedrijf Antwerpen te hebben gecontacteerd, het antwoord dat ik het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust dien te contacteren om de trafiekgegevens te bekomen.

Ik wil het drukker wordende scheepvaartverkeer ter hoogte van Doel niet in twijfel trekken. Maar het is niet ernstig dat de diensten die de beslissing ofwel nemen ofwel mee ondersteunen niet over de trafiekgegevens beschikken.

In 2014 werd de uurregeling van het veer nog uitgebreid terwijl het Deurganckdok al verschillende jaren in gebruik was en dit op een ogenblik dat de verhuis van MSC al bekend was. Zonder cijfergegevens is het moeilijk in te schatten om hoeveel grote zeeschepen het in de toekomst zal gaan, maar het lijkt – mede door de trend tot grotere zeeschepen - onwaarschijnlijk dat men plots in file van en naar het Deurganckdok zal varen. De Schelde ter hoogte van het Deurganckdok is ook niet de enige vaarroute waar professioneel bemande veerdiensten de vaarroute dwars kruisen. Het spreekt voor zich dat het ter beschikking stellen van de trafiekgegevens een vanzelfsprekendheid is. Ik zal op de gemeenteraad van volgende week dinsdag voorstellen dat hierover een gezamenlijk intiaitief van de gemeenteraad naar bevoegd minister Ben Weyts vertrekt.

Ik betreur het ten zeerste betreur dat de afbouw van een populaire veerdienst gebeurt met een verwarrende communicatie omtrent eerst besparingen en vervolgens een veiligheidsprobleem zonder dat de informatie omtrent dat veiligheidsprobleem – zelfs na herhaaldelijk aandringen – niet voorhanden is. Zeker voor het toerisme in beide dorpen en voor de aanwezige horeca is dit bijzonder te betreuren. Eveneens is er geen duidelijkheid of men op bijzondere dagen zoals de Scheldewijding, Boekendorp Lillo,... nog zal overzetten zoals men momenteel laat blijken en op welke wijze dat zal gebeuren.

Bruno Stevenheydens - Gemeenteraadslid Beveren

De veerdienst tussen Lillo en Doel heeft in 2015 in totaal 26.760 passagiers vervoerd in de periode vanaf 5 april 2015 tot en met 30 augustus 2015. Gemiddeld waren dat er 923 per gevaren dag, het hoogste aantal van de afgelopen vijf jaar.

Per gevaren maand:

  • April: 3.334
  • Mei: 5.963
  • Juni: 3.222
  • Juli: 4.833
  • Augustus: 9.408