BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 28 januari 2016

Verkopen in Doel veranderen niets

Stemmingmakerij van MLSO maakt geen einde aan schorsing en lost geen problemen op

De Maatschappij LinkerScheldeoever heeft vandaag uitgepakt met het 'nieuws' dat 'bijna alle woningen' in de dorpskern van Doel intussen eigendom zijn van de Vlaamse overheid. Doel 2020 vindt het bijzonder ongepast van de MLSO dat zij aan de pers communiceert wie intussen wel of niet verkocht heeft in Doel. Doel 2020 kan noch wil zich uitspreken over de verschillende persoonlijke motieven die mensen in Doel intussen hebben genoopt tot de verkoop van hun woonst. Dat het na méér dan 15 jaar(!) zo ver is kunnen komen heeft namelijk niets te maken met voortschrijdend inzicht van de bewoners of de overtuigingskracht van de door de MLSO gehanteerde argumenten. Neen, het is louter het gevolg van de bewuste en jarenlange verrottingsstrategie van de MLSO in wat nog altijd een prachtig dorp zou kunnen zijn. De bijna onhoudbare situatie waar de mensen van Doel de dag van vandaag verkeren is het rechtstreeks gevolg van een overheid die werkelijk àlle middelen heeft aangewend om de bewoners het leven zuur te maken: de onnodige verdrijving van huurders, de systematische weigering om huizen ter beschikking te stellen van geïnteresseerden, de illegale slopen waar de MLSO herhaaldelijk voor veroordeeld is door de rechtbank, de bewuste verwaarlozing van panden, de onvoorstelbare laksheid tegen dieven en vandalen,... En tenslotte de dreiging om over te gaan tot gerechtelijke onteigening. De MLSO heeft bitter weinig om trots over te zijn.

Dat is de achtergrond waartegen een aantal bewoners uit Doeldorp hebben verkocht. Het mag duidelijk zijn dat Doel 2020 alle begrip heeft voor de omstandigheden waarin dit is gebeurd.

Los daarvan verandert dit feit niets ten gronde. Het Saeftinghedok blijft geschorst door de Raad van State. En de kans dat dit onzalige plan ook effectief wordt vernietigd door de Raad van State blijft bijzonder groot.

Het getroffen gebied reikt ook veel verder dan Doel-dorp. Het gaat om 1500 hectare landbouwgebied en verschillende gehuchten, honderden bewoners, pachter en gebruikers. Daarom verandert de verkoop van huizen in Doel ook niets aan de argumentatie tegen de plannen voor een megalomaan Saeftinghedok (geraamde capaciteit 15 miljoen TEU!) dat niet alleen de laatste Wase polders compleet dreigt te vernietigen maar ook voor onoplosbare mobiliteitsproblemen dreigt te zorgen in het Waasland en Antwerpen.

Het bericht van de MLSO is symptomatisch voor een overheidsinstelling die het vooral moet hebben van stemmingmakerij in plaats van argumenten. In plaats van uit te pakken met triomfalistische berichten over de aankoop van een huis hier of daar zou de MLSO zich beter bekommeren om de leefbaarheid van het Waasland en de mobiliteit in de ruimere regio. Met haar plannen dreigen die de komende jaren volledig teloor te gaan.