BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 30 juli 2009

Doel 2020 boos over nieuwe uitzetting in Doel

De bewonersvereniging Doel 2020 reageert boos op de uitzetting van een bewoner vandaag in Doel. Dat gebeurde deze namiddag op last van de deurwaarder en onder zware politiebescherming. En dat terwijl overal in het dorp wordt gewerkt aan de voorbereiding van de 35e Scheldewijding.

Toppunt van stijl: De bezittingen van de bewoner worden ingeladen in een oplegger van 'rioleringen Smet'.

De uitzetting gebeurde op basis van een beschikking uit 2006(!) waarbij op eenzijdig verzoekschrift en om 'hoogdringende redenen' werd bedongen dat het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Land van Waas zogenaamde krakers mocht uitzetten.

Voor Doel 2020 is het een raadsel in welke mate een vonnis dat in 2006 om 'hoogdringende' redenen werd toegestaan op eenzijdig verzoekschrift nu nog werkzaam kan zijn.

Maar blijkbaar zijn een aantal lokale overheden zo gefocust op de ontruiming van Doel dat àlle middelen goed zijn om de bewoners weg te krijgen. En men zelfs niet meer kan wachten tot 31 augustus.

De bewonersvereniging vraagt zich af of de lokale overheden in het Waasland niets anders te doen hebben dan de Doelenaars nog maar eens te komen pesten en intimideren.

Intussen blijkt uit een verslag over een vergadering omtrent het einde van het woonrecht op het gemeentehuis van Beveren dat voor 50% van de Doelenaars die moeten vertrekken géén oplossing naar andere woonsten toe bestaat. M.a.w. deze mensen worden verjaagd uit hun huizen die van de rechtbank niet mogen afgebroken worden. En zonder dat zij een oplossing in het vooruitzicht hebben.

Is dat het warme Vlaanderen waar Peeters II voor opkomt? Ons doet dat eerder denken aan de zwartste bladzijden uit de Europese geschiedenis.