BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 23 september 2015

Actievoerders maken einde aan infomarkt Vlaamse overheid

Zogenaamde natuurcompensatie is landschapsvernietiging en natuurvervalsing

Enkele tientallen actievoerders van D2020 en de Derde Generatie hebben dinsdagavond in Kieldrecht (Beveren-Waas) samen met bewoners en boeren een einde gemaakt aan een infomarkt van de Vlaamse overheid. De infomarkt wilde informeren over de vorming van nieuwe natuurgebieden in de regio. In de praktijk betekent het de vernietiging van een uniek en waardevol erfgoedlandschap waarvoor tientallen mensen moeten verhuizen. De infopanelen en plannen werden gereduceerd tot oud papier.

Actie

Een 50-tal actievoerders verzamelde dinsdagavond aan de kerk van Kieldrecht van waar het in stoet naar het Ontmoetingscentrum Ermenrike ging. Verschillende bewoners hadden protestborden mee of vlaggen van de Erfgoedgemeenschap Doel &Polder met opschrift Doel & Polder Werelderfgoed. In Ermenrike groeide de groep actievoerder nog aan tot een 70-tal. Door de Vlaamse administratie was met infopanelen en plannen een infomarkt opgezet maar het kwam er al snel tot een verbale confrontatie met procesmanager Jan Hemelaer. Hemelaer stelt dat het gaat om 'beslist beleid' en dat de ingrepen nodig zijn voor 'natuurherstel'. Voor de actievoerders is wat de overheid wil doen landschapsvernietiging en natuurvervalsing. Dat blijkt trouwens zonneklaar uit de aanpak die de overheid volgt.

De actievoerders verweten Hemelaer ook de voldongen feiten politiek van de Vlaamse overheid. Nog voor een bouwvergunning is aangevraagd doet men alsof alles al beslist is en zal worden uitgevoerd volgens een vast tijdschema. Terwijl in de feiten de overheid de bezwaren moet afwachten en mogelijke procedures bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De aanwezigen maakten duidelijk dat ze niet van plan zijn om zich zo maar te laten verdrijven uit de polder. De procesmanager hield het uiteindelijk voor bekeken en maakte dat hij weg kwam. Waarna de aanwezigen de infopanelen en plannen tot oud papier reduceerden.

De plannen

Een eerste zogezegd natuurgebied situeert zich in de vijftig hectare grote Arenbergpolder. Dat moet het unieke – volgens de MER van het Deurganckdok onvervangbare – natuurgebied De Putten compenseren dat zou verdwijnen voor de Saeftinghezone. De overheid erkent zelf dat het een zeldzaam landschap is dat maar op een paar plaatsen voorkomt. In plaats van er alles aan te doen om De Putten te bewaren wil men een half miljoen half miljoen kubieke meter grond afgraven en 75 filters heien tot op een diepte van tien meter zodat hopelijk het zilte grondwater naar boven komt... Natuur?

Een tweede zogezegd natuurgebied is de driehonderd hectare grote Doelpolder. Dat moet een overstromingsgebied worden met slikken en schorren. Maar de Scheldedijk blijft voor dit zogezegde slikken en schorrengebied wel staan zodat men met een sluis zelf het waterpeil kan bepalen. Natuur?

In de toelichting bij de plannen staan nog wel meer zeer vreemde dingen te lezen: Zo moeten 'roofdieren' ten allen tijde buiten de gebieden worden gehouden. Blijkbaar is er dus ook zo iets als verkeerde natuur. En ook de historische bomenrijen op de Zoeten Berm moeten er aan geloven. Die zorgen voor "doorworteling" van de Zoeten Berm en dat is een "veiligheidsrisico". Gelukkig dat in het 500-jarig bestaan van de Zoeten Berm eindelijk iemand daar is achtergekomen, dat de bomen op die dijk een veiligheidsrisico vormen wegens de doorworteling... Als onderbouwing voor een vernietigingsbeleid kan dit tellen.