BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 5 augustus 2014

40e Scheldewijding in het dorp dat niet weg wil

Zondag 10 augustus in Doel

LINK NAAR DOELSE FEESTEN EN SCHELDEWIJDING 2017


In 1975 vond de allereerste Scheldewijding plaats om duidelijk te maken dat ondanks 10 jaar van havenuitbreidingsplannen de bewoners van Doel nog altijd geloofden in hun dorp.

Die boodschap brengen we nu voor de 40e keer in een historisch dorp, prachtig gelegen aan de Schelde. Een dorp dat tezelfdertijd al jarenlang systematisch wordt leeggeroofd, kapotgeslagen, doodgeknepen.

Dit dorp verdient beter. Voor de ruime regio blijft Doel een toeristische aantrekkingspool. De polders rond het dorp zijn het laatste stuk open ruimte in dit deel van Vlaanderen. Ook Antwerpen en zijn haven kan daar zijn voordeel mee doen.

Dat willen we met de Doelse Feesten en de 40e Scheldewijding opnieuw duidelijk maken.

In bijlage digitale versie van het programmaboekje. Op basis hiervan vindt u alle details ivm deze dag.

Hoogtepunt vormt ongetwijfeld de stoet van de kerk naar de Schelde (14u45) en de eigenlijke Scheldewijding en bootwijding olv aalmoezenier De Maeght en pastoor Van de Velde (15u).

Op de dag zelf verwelkomen we u graag in Doel om u verdere toelichting te geven bij de betekenis van deze 40e Scheldewijding.