BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

NEEN aan zinloze afbraak en uitzettingen!

Teken de petitie en steun de jongeren uit de polder

In april 2012 werden in de Oud Arenbergpolder te Kieldrecht door jongeren van de Derde Generatie 5 leegstaande huizen ingenomen die de Maatschappij Linkerscheldeoever op termijn wil afbreken. De cluster van huizen heeft erfgoedwaarde en er bestaan géén plannen met het gebied waar de huizen liggen. Toch probeert de Maatschappij om bewoning hier onmogelijk te maken en wil ze de huizen afbreken.

De vijf huizen zijn intussen opnieuw bewoond, ze werden beveiligd en opgeknapt waar nodig. De jonge bewoners zijn er intussen gedomicilieerd. Zij betalen nutsvoorzieningen, hebben een brandverzekering afgesloten en betalen huur.

Voorbije maanden drongen zij herhaaldelijk aan op dialoog met de eigenaar van de woningen, de Maatschappij Linkerscheldeoever. De Maatschappij is hier op geen enkel moment op in gegaan en heeft voor de rechtbank een uitzetting van de nieuwe bewoners kunnen verkrijgen. Zij wil nu – nog vooraleer de zaak in beroep voor de rechtbank komt – de jonge bewoners uitzetten.

Wij doen een expliciete oproep aan de Maatschappij Linkerscheldoever en aan het gemeentebestuur van Beveren om de rechtsgang te respecteren, de beroepsprocedure voor de rechtbank af te wachten en niet over te gaan tot een onnodige uitzetting.

Wij vragen aan de Maatschappij Linkerscheldeoever om dit signaal van jongeren uit de streek niet langer te negeren. Om de zinloze en nefaste politiek van bewuste leegstand stop te zetten en – zo lang dat geen hinderpaal vormt voor haar activiteiten op Linkeroever – woningen ter beschikking te stellen van jonge mensen.

Teken deze petitie en laat uw stem horen!