BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Zondag 12 augustus 38e editie Scheldewijding en Doelse Feesten

Een van de grootste evenementen op het grondgebied van de gemeente Beveren, maar niet 1 frank ondersteuning

LINK NAAR DOELSE FEESTEN EN SCHELDEWIJDING 2017


In de zomer van 2009 leek het er nog op dat Doel zijn laatste Scheldewijding zou vieren. Volgens de Vlaamse overheid en het gemeentebestuur van Beveren zou het met het einde van het woonrecht (augustus 2009) ook gedaan zijn met de Scheldewijding en de Doelse Feesten. In die context werden ook de gemeentelijke subsidies voor het evenement geschrapt. Maar dankzij de inzet van een grote groep vrijwilligers en giften van overal uit Vlaanderen konden de feesten telkens opnieuw doorgaan. Ondanks de tegenkanting van overheidswege kenden de Scheldewijding en de Doelse Feesten voorbije jaren zelfs een recordopkomst met telkens meer dan 10.000 - 1 keer zelfs meer dan 20.000 - deelnemers. Het werd telkens weer de illustratie van hoe men in Vlaanderen denkt over de pogingen om zonder reden een dorp van de kaart te vegen.

Intussen werd enkele maanden geleden het einde van het woonrecht in Doel onwettig verklaard door het Hof van Beroep. De poging om via een gewestplanwijzing Doel om te vormen tot havenuitbreidingsgebied werd vorige maand bij arrest van de Raad van State definitief vernietigd. Al de acties van de Vlaamse Regering, de gemeente Beveren, de Maatschappij LSO om het dorp de voorbije jaren als woongebied onbewoonbaar te maken zijn dus onwettig.

Gezien de recente uitspraken van de verschillende rechtbanken heeft de Werkgroep Scheldewijding die de Scheldewijding en de Doelse Feesten organiseert opnieuw een aanvraag ingediend bij de gemeente Beveren om deze feesten te ondersteunen. De argumenten die het gemeentebestuur indertijd gebruikte om de subsidie te schrappen zijn namelijk (door de rechterlijke uitspraken) zonder voorwerp geworden. Het bleek echter ijdele hoop te veronderstellen dat de uitspraken van de rechtbank voor enige bezinning zouden zorgen. In een schrijven aan de WG Scheldewijding heeft de burgemeester van Beveren, Marc Van de Vijver, laten weten dat men de beslissing niet wenst te herzien. Zelfs het gebruikte gemeentelijk materiaal van de gemeente dient tot de laatste stoel betaald. En dat terwijl de jaarlijkse Scheldewijding in Doel een van de grootste evenementen op het grondgebied Beveren vormt.

Een niet-commercieel evenement van die omvang dat geen enkele steun krijgt van het gemeentebestuur. Zelfs niet nadat de rechtbank de grond waarop dit gebeurt als onwettig verklaart. Dat moet ongetwijfeld een unicum zijn in Vlaanderen.

Zondag 12 augustus vinden dus voor de 38ste maal op rij de Scheldewijding en de Doelse Feesten plaats in het dorp dat niet weg wil.


Algemeen Programma:

Vanaf 10u00: rommelmarkt, feestmarkt en levende ambachten met dit jaar in totaal 450 standhouders; animatie en muziek in de straten van Doel.

Diverse info-stands ter hoogte van de ingang van het klooster (Hooghuisstraat)

Groepstentoonstelling met werk van diverse fotografen en beeldende kunstenaars in de kapel van het klooster (Hooghuissstraat).

Kunstatelier van Denise Aerts in het beschermde Hoog Huis (naast de kerk)

Gedurende de ganse dag muzikale acts en animatie; gelegenheid tot eten & drinken

Terrasjes aan Doel 5, de Noord, De Molen en de DoolenMis en bootwijding

 • 11u00: Scheldewijdingsmis in de gerestaureerde kerk van Doel opgeluisterd door het plaatselijk zangkoor en voorgegaan door hoofdaalmoezenier van de Zeemacht Dirk de Maeght, aalmoezenier van de Antwerpse Haven Jos Van Hoof en EH van de Velde uit Vrasene

 • 11u45 Optocht van aan de kerk naar de Schelde begeleid door de folkfanfare van 't Ey

 • 12u00: wijding van de Schelde; botenwijding en vlootshow opgeluisterd door de Pagus Wasia Pipe en Drums


 • Ambachten

  Op diverse plaatsen in het dorp worden demonstraties gegeven door diverse ambachtslui.

  Meest spektakel valt ongetwijfeld te verwachten bij de gilde der smeden. Zij staan opgesteld vlak bij de kerk.  Optredens in De Doolen, Engelse Steenweg

 • 14u Majira Hisia Een jonge beloftevolle groep met eigen werk die zich inspireert aan kleinkunst, folk en wereldmuziek


 • 15u De folkfanfare van 't Ey geen fanfare in de gangbare betekenis van het woord: zo beweegt de groep zich nooit op gestructureerde manier voort bij "mobiele" optredens (marcheren is er dus niet bij). Het instrumentarium (ook in tegenstelling tot de traditionele fanfare) is niet beperkt tot koper- en houtblazers en slagwerk: ook gitaar, viool, doedelzak, accordeon en andere minder alledaagse instrumenten dragen bij tot de typische "folkfanfare-sound".


 • 17u Vodz boterhammen met stroop en spek, Duvel, Dr. Pepper, Johnny Cash en filmmuziek,... het zijn maar enkele van de vele invloeden die deze heren bewogen om wekelijks elkaars tinnitus te bevorderen. De garage daverde, de frigo geraakte vol en weer leeg, de repetitiekotgeur kroop in de kleren,... Verwacht geen wervelend showballet, verkleedpartijen of technische hoogstandjes. No-nonsense rock 'n roll: Halee vodz!


 • 18u30 1,000 000 Seats jazz, beat poets, grunge en friet met biefstuk. Goddelijke impulsen die elke hemisfeer laat configureren met het bewustzijn van den grooten oorlog. Althans, dit hebben wij vernomen uit welingelichte bron.


 • 20u The Skanks Antwerpse groep met naam en faam die zoals steeds garant staat voor een stevige portie rock van de bovenste plank!


 • Tentoonstelling Kapel van het Klooster, Hooghuisstraat doorlopend van 10 tot 18u

  Groepstentoonstelling 'Verloren Tijd' (fotografie en beeldende kunst) met Hessel Bosch (NL), Ulrich Van Spitael (Doel), Denise Aerts (Doel), Iris Van De Putte, Herman J. Claeys, Willem Plugge, Jan Van Veen, Rita Geys, Andrej Babenko, Johan Ghijsels, Nino Bosman, Japhy Keizers, David Van de Pitte en Peter Braet.

  Erfgoedtentoonstelling met historische kaarten en documenten, archeologische vondsten en info Erfgoedgemeenschap Doel & Polder

  14u30 (vanaf 15 jaar) De lange adem van Doel. verteltheater door Johan De Vriendt

  Johan De Vriendt spoelde in 2000 aan in Doel als beheerder van de oude gemeenteschool. Dit gebouw werd "De Doolen" gedoopt - naar de oudste naam voor het dorp - en werd uitgebouwd tot een gemeenschapscentrum. Johan is strijder van het eerste uur van Doel2020 en oprichter van de Erfgoedgemeenschap Doel & Polder.

  De gedichten, verhalen en raadselen van Johan laten de hartenklop van dit getormenteerde dorp en zijn bewoners voelen. Wat kunnen woorden doen tegen bulldozers? Woorden geven via het verhaal van dit kleine dorp gestalte aan universele thema's en waarden als geborgenheid, menselijkheid, het spel van kinderen en de kracht van de onmacht. Een gedicht kan een nachtmerrie oproepen of een droom verwoorden. Poezie kan een nachtmerrie doen kantelen in een droom en ja... Een droom kan de geschiedenis doen kantelen. Beleef het!